Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

88. TÖRTÉNET

János megkereszteli Jézust

János megkereszteli Jézust

NÉZD, egy galamb rászáll ennek a férfinak a fejére! A férfi Jézus, aki most harmincéves. Mellette János áll. Róla is hallottunk már. Emlékszel még, hogy amikor Mária meglátogatta a rokonát, Erzsébetet, annak magzata örömében megmozdult a méhében? Nos ez a gyermek, aki akkor még nem született meg, János volt. De mit csinál most János és Jézus?

János éppen bemerítette Jézust a Jordán vizébe. Így szokták megkeresztelni az embereket. Először bemerítik a vízbe, majd kiemelik. Mivel János így tesz az emberekkel, Keresztelő Jánosnak nevezik. De miért keresztelte meg János Jézust?

Azért, mert Jézus eljött hozzá, és megkérte, hogy keresztelje meg. János azokat kereszteli meg, akik így akarják kimutatni, hogy megbánták a hibáikat, melyeket elkövettek. De tett-e Jézus valaha is olyasmit, amit meg kellene bánnia? Nem, soha, hiszen ő Isten Fia, aki az égből származik. Ő tehát más okból kérte meg Jánost, hogy keresztelje meg. Lássuk, miért.

Jézus, mielőtt eljött ide Jánoshoz, ács volt. Az ács olyan mesterember, aki fával dolgozik, és akár még asztalokat, székeket és padokat is készíthet. József, Mária férje ácsmester, és Jézust is erre a mesterségre tanította. Jehova azonban nem azért küldte a földre a Fiát, hogy ács legyen. Különleges munkát bízott rá, és most elérkezett az idő, hogy Jézus hozzálásson feladata teljesítéséhez. Azért kéri meg Jánost, hogy keresztelje meg, mert így fejezi ki, hogy kész cselekedni Atyja akaratát. Vajon tetszik ez Istennek?

Igen, tetszik, mert miután Jézus feljön a vízből, egy égből jövő hang így szól:

– Ez az én Fiam, akiben kedvem telik.

Aztán úgy tűnik, mintha megnyílna az ég, és ez a galamb leszállna Jézusra. De ez nem igazi galamb, csak annak látszik. A valóságban Isten szent szelleme.

Jézusnak most sok mindenről kell gondolkodnia, ezért egy magányos helyre megy negyven napra. Ott Sátán megkörnyékezi, és háromszor is megpróbálja rávenni, hogy megszegje Isten törvényeit. De Jézus nem hajlandó erre.

Jézus ezután visszatér onnan, és találkozik néhány emberrel. Ők lesznek az első követői, más szóval tanítványai. Köztük van András, Péter (akit Simonnak is hívnak), Fülöp és Nátánael (akinek a másik neve Bertalan). Ezekkel az új tanítványokkal Jézus Galilea vidékére megy. Útjukat megszakítják Nátánael szülővárosában, Kánában. Jézus ott részt vesz egy nagy menyegzői lakomán, és végrehajtja első csodáját. Tudod, mit tesz? Borrá változtatja a vizet.