Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

69. TÖRTÉNET

A lányka, aki egy hadvezéren segít

A lányka, aki egy hadvezéren segít

TUDOD, miről beszél ez a kislány ennek az asszonynak? Jehova prófétájáról, Elizeusról, és azokról a csodákról, melyeket Elizeus Jehova segítségével tesz. Az asszony nem ismeri Jehovát, mert nem izraelita. De akkor mit keres nála a kislány? Mindjárt fény derül rá.

Az asszony szíriai. A férje Naámán, a szíriai hadsereg vezére. Az izraelita kislányt szíriai katonák ejtették foglyul, és Naámán feleségének a szolgálatába került.

Naámán súlyos betegségben szenved: leprás. Előfordul, hogy az ilyen betegnek még a húsa is lefoszlik. A kislány így szól Naámán feleségéhez:

– Bárcsak elmehetne az én uram Jehova prófétájához, Izraelbe! Ő kigyógyítaná a leprából.

Később az asszony elmeséli a férjének, amit a kislány mondott. Naámán nagyon szeretne meggyógyulni, ezért úgy határoz, hogy elmegy Izraelbe. Mikor odaér, Elizeus házához siet. Elizeus kiküldi elé a szolgáját, és azt üzeni vele, hogy Naámán fürödjön meg hétszer a Jordánban. Naámán erre nagyon dühös lesz, és ezt mondja:

– A mi folyóink jobbak Izrael bármely folyójánál!

Majd fogja magát, és elmegy. A szolgái azonban ezt mondják neki:

– Uram, ha Elizeus valami nehéz dolgot kért volna tőled, biztosan megtennéd. Miért ne fürödnél hát meg, ahogy mondta?

Naámán hallgat rájuk. Elmegy és hétszer bemerül a Jordánba. Ezután a teste ép és egészséges lesz! Naámán roppant boldog. Visszatér Elizeushoz, és ezt mondja neki:

– Most már biztosan tudom, hogy Izrael Istene az egyedüli igaz Isten az egész földön. Kérlek, fogadd el tőlem ezt az ajándékot.

Elizeus azonban nem fogadja el; tudja, hogy ez helytelen lenne, mert Jehova gyógyította meg Naámánt. Ámde Elizeus szolgája, Géházi szeretné megszerezni magának az ajándékot.

Ezért miután Naámán távozik, Géházi utána fut, és utol is éri.

– Elizeus küldött, hogy megmondjam, mégis szeretne néhány ajándékot a barátai számára, akik most jöttek hozzá látogatóba – mondja.

Ez persze hazugság. De Naámán nem tudja, hogy Géházi hazudik, ezért odaad neki egyet s mást. Mire Géházi hazaér, Elizeus már tudja, mit tett a szolgája, mivel Jehova elmondta neki. Így szól:

– Gonosztettedért rád ragad Naámán leprája.

És Géházi azon nyomban leprás lesz.

Mit tanulhatunk mindebből? Először is azt, hogy a kislányhoz hasonlóan mi is bátran beszéljünk Jehováról. Ez sok jót eredményezhet. Másodszor, ne legyünk büszkék, mint Naámán volt eleinte, hanem engedelmeskedjünk Isten szolgáinak. Harmadszor pedig, ne hazudjunk, mint Géházi. Ugye milyen sokat tanulhatunk a Biblia olvasásakor?