Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

96. TÖRTÉNET

Jézus betegeket gyógyít

Jézus betegeket gyógyít

JÉZUS az országot járja, és közben betegeket gyógyít. A csodák híre mindenfelé futótűzként terjed a falvakban és a városokban. Nyomorékokat, vakokat, süketeket és mindenféle betegségben szenvedőket visznek hozzá, és Jézus mindnyájukat meggyógyítja.

Már több mint három éve annak, hogy János megkeresztelte Jézust. Jézus most bejelenti apostolainak, hogy rövidesen Jeruzsálembe megy, és ott megölik őt, de fel fog támadni. Jézus addig is folytatja a betegek gyógyítását.

Egy sabbatnapon Jézus tanítja az embereket. A sabbat volt a zsidók pihenőnapja. Az asszony, akit a képen látsz, súlyos beteg, már tizennyolc éve össze van görnyedve, és nem tud felegyenesedni. Jézus ráteszi a kezét, és az asszony felegyenesedik. Meggyógyult!

Ez haragra ingerli a vallási vezetőket.

– Hat nap van, amelyen dolgozni kell – kiáltja egyikük a sokaságnak. – Akkor gyertek gyógyíttatni magatokat, ne pedig sabbatnapon!

De Jézus így felel:

– Ti gonoszok! Bármelyikőtök eloldozza a szamarát, és elvezeti megitatni sabbaton. Akkor ezt a szegény asszonyt, aki már tizennyolc éve beteg, ne lehetne meggyógyítani sabbatnapon?

Válasza megszégyeníti ezeket a gonosz embereket.

Később Jézus és apostolai Jeruzsálem felé tartanak. Mielőtt beérnek Jerikó városába, két vak koldus meghallja, hogy Jézus arra halad el. Így kiáltanak hát:

– Jézus, segíts rajtunk!

Jézus odahívja őket, és megkérdezi tőlük:

– Mit akartok, mit tegyek értetek?

– Uram, nyíljon meg a szemünk – mondják.

Jézus megérinti a szemüket, és ők abban a pillanatban látnak! Tudod-e, miért teszi Jézus ezeket a bámulatra méltó csodákat? Mert szereti az embereket, és azt akarja, hogy higgyenek benne. Biztosak lehetünk abban, hogy amikor Királyként uralkodik majd, senki sem lesz többé beteg a földön.