Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

109. TÖRTÉNET

Péter Kornéliusznál

Péter Kornéliusznál

EZ ITT Péter apostol, mögötte pedig a barátai állnak. De miért borul le ez a férfi Péter előtt? Helyes, hogy így tesz? Tudod, kicsoda ő?

Kornéliusznak hívják, és római katonatiszt. Nem ismeri Pétert, de azt az utasítást kapta, hogy hívja meg a házába. Lássuk, hogyan került sor erre!

Jézus első követői zsidók voltak. Kornéliusz nem zsidó, mégis szereti Istent, imádkozik hozzá, és sok jót tesz az emberekkel. Egy délután megjelenik neki egy angyal, és így szól:

– Isten meg van veled elégedve, és válaszolni fog imáidra. Küldj el embereket egy bizonyos Péter nevezetű férfiért, aki Joppéban van Simon házában, a tenger mellett.

Kornéliusz nyomban elküld Péterért. Másnap, mikor az emberei Joppéhoz közelednek, Péter fent tartózkodik Simon házának a tetőteraszán. Isten ott azt láttatja Péterrel, mintha az égből egy lepedő ereszkedne lefelé. A lepedőben olyan állatok vannak, amelyek Isten törvénye szerint tisztátalanok. Egy hang mégis ezt mondja:

– Kelj fel, Péter, vágd le, és egyed!

– Nem! – válaszolja Péter. – Soha nem ettem semmi tisztátalant.

De a hang ezt mondja neki:

– Amit Isten most már tisztának hív, azt te ne hívd többé tisztátalannak.

Ez háromszor is megismétlődik. Mialatt Péter azon töpreng, hogy mit jelenthet mindez, Kornéliusz küldöttei megérkeznek a házhoz, és Péter után tudakozódnak. Péter lemegy hozzájuk, és így szól:

– Én vagyok, akit kerestek. Miért jöttetek?

Az emberek elmondják, hogy Kornéliusz egy angyal utasítására hívja Pétert a házához. Péter beleegyezik, hogy velük menjen. Másnap útnak indul barátaival, hogy meglátogassa Kornéliuszt Cezáreában.

Kornéliusz közben egybehívja rokonait és közeli barátait. Amikor Péter megérkezik, Kornéliusz elébe siet, és leborul előtte, ahogy itt látod. De Péter ezt mondja neki:

– Kelj fel. Magam is ember vagyok.

Igen, a Biblia szerint nem helyes leborulnunk egy ember előtt, hogy imádjuk. Kizárólag Jehovát szabad imádnunk.

Péter most prédikálni kezd az egybegyűlteknek.

– Látom, hogy Isten minden embert elfogad, aki szolgálni akarja őt – mondja.

Míg beszél, Isten elküldi szent szellemét, és az ott lévők különböző nyelveken kezdenek beszélni. Ez bámulatba ejti a zsidó tanítványokat, akik Péterrel jöttek, mert azt hitték, hogy Isten csak a zsidókat támogatja. Ebből megtanulják, hogy Isten egyetlen emberfajtát sem tart különbnek vagy fontosabbnak a többinél. Jó, ha ezt mindnyájan megjegyezzük.