Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

86. TÖRTÉNET

Egy csillag embereket vezet

Egy csillag embereket vezet

LÁTOD a képen azt a fényes csillagot, amelyre az egyik férfi mutat? Amikor elhagyták Jeruzsálemet, a csillag újra megjelent. Keleti származású emberek ők, és a csillagokat tanulmányozzák. Úgy vélik, ez az új csillag egy fontos személyhez vezeti őket.

Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, megkérdezték:

– Hol van az a gyermek, akinek a zsidók királyává kell lennie? [Az izraelitákat zsidóknak is szokták nevezni.] Még keleten pillantottuk meg először a gyermek csillagát. Útnak indultunk hát, hogy imádjuk őt.

Heródes, aki király Jeruzsálemben, ennek hallatán nyugtalanná vált. Nem akarta, hogy más uralkodjon helyette. Hívatta hát a papi elöljárókat, és megkérdezte tőlük:

– Hol fog megszületni a megígért király?

– A Biblia szerint Betlehemben – hangzott a válaszuk.

Heródes ekkor magához hívatta a keletről jött férfiakat, és így szólt:

– Keressétek meg a gyermeket, és ha megtaláltátok, tudassátok velem, hogy én is elmehessek hozzá, és imádhassam.

Igazából azért akarta megtalálni Jézust, hogy megölje.

A csillag egészen Betlehemig vezeti a férfiakat, és megáll a hely fölött, ahol a gyermek tartózkodik. A házba belépve megtalálják Máriát és a kis Jézust. Ajándékokat vesznek elő, és Jézusnak adják őket. Ám Jehova később álomban figyelmezteti a férfiakat, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Ezért más úton térnek vissza hazájukba.

Mikor Heródes tudomást szerez róla, hogy a keleti férfiak hazamentek, nagyon dühös lesz. Parancsot ad, hogy öljenek meg Betlehemben minden kétéves és annál kisebb fiúgyermeket. Jehova azonban előre figyelmezteti Józsefet álomban, és József a családjával együtt Egyiptomba menekül. Idővel, amikor értesül Heródes haláláról, Máriával és Jézussal hazatér Názáretbe. Ott nő fel Jézus.

Szerinted ki idézte elő, hogy az az új csillag felragyogjon? Nos, a férfiak a csillag megpillantása után először Jeruzsálembe mentek. Sátán, az Ördög meg akarta ölni Isten Fiát, és tudta, hogy Heródes király majd az életére tör. Logikus, hogy csakis Sátán állhatott a csillag megjelenése mögött.