Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

39. TÖRTÉNET

Áron vesszeje kivirágzik

Áron vesszeje kivirágzik

NÉZD a virágot és az érett mandulát, mely ezen a vesszőn vagy boton nő! Ez Áron vesszeje. Csupán egyetlen éjszaka alatt virágzott ki és hozott érett gyümölcsöt! Lássuk, miért történt így!

Az izraeliták már egy ideje a pusztában vándorolnak. Az emberek egy része nem akarja már, hogy Mózes legyen a vezető, Áron pedig a főpap. Kórah az egyikük, és hasonlóan vélekedik Dátán, Abirám, valamint 250 elöljáró is. Mindnyájan odamennek Mózeshez, és ezt mondják neki:

– Miért emeled magad mindenki más fölé?

– Holnap reggel vegyetek tűztartókat, és tegyetek rájuk füstölőszert – mondja Mózes Kórahnak és követőinek. – Azután gyertek Jehova hajlékához. Majd meglátjuk, kit választ Jehova.

Másnap Kórah és 250 követője megjelenik a hajléknál. Szép számmal jönnek mások is, hogy támogassák őket. Jehova nagyon haragszik.

– Húzódjatok félre ezeknek a gonosz embereknek a sátrától, és ne érintsetek semmit sem, ami az övék – mondja Mózes.

A nép engedelmesen eltávolodik Kórah, Dátán és Abirám sátrai mellől.

Mózes ekkor így szól:

– Erről fogjátok megtudni, hogy kit választott Jehova. A föld megnyitja száját, és elnyeli ezeket a gonosz embereket.

Alig fejezi be Mózes a mondandóját, a föld megnyílik. Kórah sátra és minden vagyona, Dátán, Abirám és a velük levők mind eltűnnek, és a föld bezárul fölöttük. Amikor a nép meghallja a mélységbe zuhanók sikoltásait, kiáltozni kezd:

– Meneküljünk! Bennünket is elnyelhet a föld!

Kórah és 250 követője még mindig a hajlék közelében van. Jehova tüzet bocsát rájuk, és mindannyian elégnek. Ezután Jehova megparancsolja Áron fiának, Eleázárnak, hogy szedje össze a halottak tűztartóit, és készítsen belőlük vékony borítást az oltárra. Ez az oltárborítás szolgáljon figyelmeztetőül az izraelitáknak, hogy Áronon és fiain kívül senki sem szolgálhat papként Jehovának.

De Jehova még világosabbá akarja tenni, hogy Áront és fiait választotta ki papoknak. Ezért így szól Mózeshez:

– Izrael minden törzsének feje hozza el a vesszejét. Lévi törzséből Áron hozza el a vesszejét. Aztán tedd mindegyiket a hajlékba, a szövetségláda elé. Annak a férfinak a vesszeje, akit papnak választottam, kivirágzik majd.

Mózes másnap reggel látja, hogy Áron vesszeje kivirágzott, és érett mandulát termett! Tudod már, hogy miért virágoztatta ki Jehova Áron vesszejét?