Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

91. TÖRTÉNET

Jézus tanít a hegyen

Jézus tanít a hegyen

LÁTOD Jézust, amint Galileában egy hegyen tanítja az embereket? Akik a közvetlen közelében ülnek, azok a tanítványai. Tizenkettőt választott ki közülük, hogy az apostolai legyenek. Az apostolok Jézus különleges tanítványai. Tudod a nevüket?

Ott van Simon Péter és a testvére, András. Aztán Jakab és János, akik szintén testvérek. Van egy másik Jakab nevű apostol is, és egy másik Simon nevű is. Két apostolt Júdásnak hívnak. Az egyik Iskariót Júdás, a másik pedig Taddeus. Nem említettük még Fülöpöt és Nátánaelt (akit Bertalannak is hívnak), valamint Mátét és Tamást.

Jézus azután kezdte első ízben prédikálni, hogy „elközeledett az egek Királysága”, miután visszatért Szamáriából. Tudod, mi ez a Királyság? Egy valódi kormányzat, Isten kormányzata, melynek Jézus a Királya. Jézus az égből uralkodik majd, és békét hoz a földre. Isten Királysága az egész földet gyönyörű paradicsommá alakítja.

Jézus itt a Királyságról tanítja az embereket. Ezt mondja:

– Így imádkozzatok: Égi Atyánk, legyen tisztelve a neved. Jöjjön el a Királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is.

Ezt az imát sokan az Úr imájának vagy miatyánknak nevezik. El tudod mondani kívülről az egészet?

Jézus arra is megtanítja az embereket, hogy miként bánjanak egymással.

– Azt tegyétek másokkal, amit szeretnétek, hogy ők tegyenek veletek – mondja.

Ugye szereted, ha mások kedvesen viselkednek veled? Jézus tehát arra buzdít, hogy kedvesen bánjunk másokkal. Csodálatos lesz a paradicsomi földön, ahol mindenki így tesz majd!