Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

7. RÉSZ

Jézus feltámadásától Pál bebörtönzéséig

Jézus feltámadásától Pál bebörtönzéséig

A halála utáni harmadik napon Jézus feltámadt. Aznap ötször jelent meg a követőinek, és negyven napon át többször is megmutatta nekik magát. Azután néhány tanítványa szeme láttára felment az égbe. Tíz nap múlva Isten kiárasztotta szent szellemét Jézus követőire, akik Jeruzsálemben várakoztak.

Később Isten ellenségei börtönbe vetették az apostolokat, de egy angyal kiszabadította őket. István tanítványt megkövezték a keresztények ellenségei. Ám megtudjuk majd, hogy Jézus kiválasztotta az ellenségei egyikét, hogy különleges szolgájává tegye. Így Pál Jézus apostola lett. Három és fél évvel Jézus halála után Isten elküldte Péter apostolt a nem zsidó Kornéliuszhoz és háznépéhez, hogy prédikáljon nekik.

Tizenhárom évvel később Pál elindult első prédikáló körútjára. Második útjára Timóteusz is elkísérte. Sok érdekes élményről hallunk majd, amelyeket Pál és útitársai Isten szolgálatában átéltek. Pált végül bebörtönözték Rómában. Két év múlva szabadon engedték, de aztán újra börtönbe zárták, s végül kivégezték. A HETEDIK részben megörökített események körülbelül harminckét év alatt történtek meg.

 

EBBEN A RÉSZBEN

102. TÖRTÉNET

Jézus él

Miután egy angyal elgördíti a követ a sír elől, a katonák ijedtükben mozdulni sem tudnak attól, amit látnak.

103. TÖRTÉNET

Zárt ajtókon át

Miért nem ismerik meg a tanítványai Jézust a feltámadása után?

104. TÖRTÉNET

Jézus visszatér az égbe

Mielőtt Jézus felmegy az égbe, egy utolsó parancsot ad követőinek.

105. TÖRTÉNET

Várakozás Jeruzsálemben

Miért tölti ki Jézus követőire a szent szellemet pünkösdkor?

106. TÖRTÉNET

Szabadulás a börtönből

Zsidó vallási vezetők bebörtönöztetik az apostolokat, hogy leállítsák a prédikálást. Istennek más terve van velük.

107. TÖRTÉNET

Istvánt megkövezik

Kivégzése közben István nem szokványos imát mond.

108. TÖRTÉNET

A damaszkuszi úton

Egy vakító fény és egy égi hang alapjaiban változtatja meg Saul életét.

109. TÖRTÉNET

Péter Kornéliusznál

Hogyan tekint Isten a különböző nemzetiségű emberekre?

110. TÖRTÉNET

Timóteusz, Pál új segítőtársa

Timóteusz elhagyja otthonát, hogy Pálhoz csatlakozzon egy izgalmas prédikáló kőrúton.

111. TÖRTÉNET

A fiú, aki elaludt

Eutikusz elalszik Pál első előadásakor, de a másodiknál nem. A kettő között fantasztikus dolog történik.

112. TÖRTÉNET

Hajótöröttek a szigeten

Amikor úgy tűnik, hogy minden elveszett, Pál üzenetet kap Istentől, mely életben tartja a reményét.

113. TÖRTÉNET

Pál Rómában

Hogyan tudja Pál a fogsága alatt is ellátni szolgálatát, mint apostol?