Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

14. TÖRTÉNET

Isten próbára teszi Ábrahám hitét

Isten próbára teszi Ábrahám hitét

LÁTOD, mit tesz Ábrahám? Kés van a kezében, és úgy látszik, mintha meg akarná ölni a fiát. De miért tenne ilyet? Először lássuk, hogyan született Ábrahám és Sára fia.

Emlékezz vissza, Isten azt ígérte nekik, hogy lesz egy fiuk. De ez lehetetlennek tűnt, mivel Ábrahám és Sára már öreg volt. Ábrahám azonban hitte, hogy Isten képes megtenni azt is, ami látszólag lehetetlen. Nos, vajon mi történt?

Egy teljes év telt el azután, hogy Isten ígéretet tett nekik. Amikor Ábrahám százéves volt, Sára pedig kilencven, fiuk született. Az Izsák nevet adták neki. Isten megtartotta ígéretét!

De amikor Izsák nagyobb lett, Jehova próbára tette Ábrahám hitét. Így szólt hozzá:

– Ábrahám!

– Itt vagyok! – felelte.

– Vedd a te fiadat, az egyetlen fiadat, Izsákot – folytatta Isten –, és menj fel egy hegyre, amelyet mutatok neked. Öld meg ott a fiadat, és mutasd be áldozatul.

Mennyire elkeserítették ezek a szavak Ábrahámot, hiszen nagyon szerette a fiát! És gondolj csak vissza, Isten megígérte Ábrahámnak, hogy a gyermekei Kánaán földjén fognak élni. De hogyan teljesedhet ez be, ha Izsák meghal? Ábrahám nem értette, mégis engedelmeskedett Istennek.

Amikor felért a hegyre, oltárt épített, majd megkötözte Izsákot, és ráfektette. Akkor elővette a kést, hogy megölje a fiát. De abban a pillanatban megszólalt Isten angyala:

– Ábrahám, Ábrahám!

– Itt vagyok! – felelte.

– Ne bántsd a fiút, és ne tégy ellene semmit – mondta Isten. – Most már tudom, hogy hiszel bennem, mert nem tagadtad meg tőlem a fiadat, az egyetlenedet.

Milyen nagy volt Ábrahám Istenbe vetett hite! Hitte, hogy Jehovának semmi sem lehetetlen, és hogy akár fel is tudja támasztani Izsákot. De Isten valójában nem akarta, hogy Ábrahám megölje Izsákot. Ezért gondoskodott egy kosról, amely fennakadt egy közeli bokron, és arra utasította Ábrahámot, hogy a fia helyett ezt a kost áldozza fel.