Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

113. TÖRTÉNET

Pál Rómában

Pál Rómában

LÁTOD Pál kezén a bilincset és az őt őrző római katonát? Bizony, Pál fogoly Rómában. Várja, hogy a római császár döntsön a sorsa felől. De azt megengedik neki, hogy látogatókat fogadjon, amíg őrizetben van.

Három nappal a megérkezése után Pál üzenetet küld néhány zsidó főembernek, hogy látogassák meg őt. Meghívására sok Rómában élő zsidó jön el hozzá. Pál Jézusról és Isten Királyságáról prédikál nekik. Néhányan hisznek, és kereszténnyé lesznek, mások viszont nem hisznek.

Pál az őt őrző katonáknak is prédikál. Az alatt a két év alatt, amíg itt raboskodik, mindenkinek prédikál, akinek csak tud. Az eredmény az, hogy még a császár háznépe is hall a Királyság jó híréről, és néhányan közülük kereszténnyé lesznek.

De ki az a látogató, aki az asztalnál ül és ír? Kitalálod? Úgy van, Timóteusz. Őt is börtönbe vetették a Királyság hirdetése miatt, de már szabadon engedték. Azért jött, hogy segítsen Pálnak. Tudod-e, mit ír? Lássuk csak!

Emlékszel még a 110. történetből Filippi és Efézus városára? Ezekben a városokban Pál munkája nyomán keresztény gyülekezetek alakultak. Most, mialatt börtönben van, ír ezeknek a keresztényeknek. Az efézusiaknak és a filippieknek írt levelei megtalálhatók a Bibliában. Pál diktálja Timóteusznak, hogy mit írjon keresztény testvéreiknek Filippibe.

A filippiek nagyon kedvesek voltak Pálhoz. Ajándékot küldtek neki ide, a börtönbe. Pál most köszöni meg az ajándékot, melyet Epafroditusz hozott el. Epafroditusz nagyon beteg lett, és majdnem meghalt. De most már jól van, és készül hazautazni. Magával viszi majd Pál és Timóteusz levelét, amikor visszatér Filippibe.

Pál még két olyan levelet ír a börtönben, amely aztán belekerül a Bibliába. Az egyik a Kolosszé városában élő keresztényeknek szól. A másik egy személyes hangvételű levél, melyet egy jó barátjának, Filemonnak ír, aki szintén Kolosszéban él. Ebben Filemon szolgájáról, Onézimuszról van szó.

Onézimusz megszökött Filemontól, és Rómába jött. Valahogy tudomást szerzett arról, hogy Pál itt van börtönben. Elment, hogy meglátogassa, Pál pedig prédikált neki. Nemsokára Onézimusz is keresztény lett. Onézimusz most már bánja, hogy megszökött. Ezért tudod, mit ír Pál Filemonnak?

Arra kéri, hogy bocsásson meg Onézimusznak. „Visszaküldöm őt hozzád – írja Pál. – De most már nemcsak a szolgád ő, hanem kedves keresztény testvéred is.” Amikor Onézimusz visszatér Kolosszéba, magával viszi ezt a két levelet is: az egyiket a kolosszéi keresztényeknek, a másikat Filemonnak. El tudjuk képzelni, milyen boldog Filemon, amikor megtudja, hogy a szolgája keresztény lett.

Pál igazán jó hírekkel szolgál a filippieknek és Filemonnak. „Elküldöm hozzátok Timóteuszt – írja a filippieknek. – De rövidesen én is meglátogatlak benneteket.” Filemonnak pedig ezt írja: „Készíts nekem helyet, ahol lakhatok.”

Amikor Pál kiszabadul, sok helyen meglátogatja testvéreit és testvérnőit. De később ismét fogságba kerül Rómában. Tisztában van vele, hogy most ki fogják végezni. Ír Timóteusznak, és arra kéri, hogy siessen hozzá. „Hűséges maradtam Istenhez, és ő megjutalmaz ezért.” Néhány évvel Pál kivégzése után Jeruzsálem újra elpusztul, ezúttal a rómaiak kezétől.

De a Biblia még másról is ír. Jehova Isten János apostollal íratja meg a Biblia utolsó könyveit, köztük a Jelenések könyvét, mely a jövőről beszél. Akkor hát halljuk, mit hoz a jövő!