Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

111. TÖRTÉNET

A fiú, aki elaludt

A fiú, aki elaludt

Ó, JAJ! Mi történik itt? Vajon nagyon megsérült a földön fekvő fiú? Nézd csak! A házból kijövő emberek között ott van Pál is. És látod mellette Timóteuszt? Csak nem az ablakból esett ki ez a fiú?

De igen, pontosan ez történt. Pál előadást tartott a tanítványoknak itt, Troászban. Tudta, hogy sokáig nem fogja viszontlátni őket, mert másnap hajóra száll, és elmegy. Ezért egészen éjfélig beszélt hozzájuk.

Nos, ez a fiú, akit Eutikusznak hívnak, az ablakban ült. De elaludt, és kiesett az ablakból. A második emeletről zuhant a földre! Így már érthető, hogy miért ijedt meg annyira mindenki. Amikor felemelik a fiút, látják, hogy félelmük beigazolódott. Meghalt. Mikor Pál látja ezt, ráfekszik a fiúra, és átöleli. Majd így szól:

– Ne aggódjatok! A fiú jól van.

És így is van. Csoda történt! Pál életre keltette a fiút! A jelenlevőket öröm tölti el. Mindnyájan újból felmennek, és esznek valamit. Pál még virradatig folytatja az előadását. De abban biztos lehetsz, hogy Eutikusz most már nem aludt el! Végül Pál, Timóteusz és a velük utazók hajóra szállnak. Tudod, hová mennek?

Pál most fejezi be harmadik prédikáló körútját, és hazafelé tart. Ez alkalommal csupán Efézus városában három évet töltött el. Ez az utazás tehát a másodiknál is hosszabb volt.

Troászból a hajó Milétusz felé veszi az útját, és ott ki is köt. Mivel Efézus csak néhány kilométerre van, Pál elküld az ottani gyülekezet véneiért. Azt akarja, hogy eljöjjenek hozzá Milétuszba, hogy beszélhessen velük még egyszer utoljára. Később, amikor a hajó indulásra kész, a vének nagyon sajnálják, hogy Pál elmegy.

A hajó végül visszaérkezik Cezáreába. Míg Pál Fülöp tanítvány házában tartózkodik, eljön hozzá Agabusz próféta, hogy figyelmeztesse. Elmondja neki, hogy Jeruzsálemben letartóztatják majd. És valóban ez történik. Miután két évig tartják börtönben Cezáreában, Rómába küldik, hogy a római uralkodó, a császár ítélkezzen fölötte. De előbb még lássuk, mi történik az úton!