Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

72. TÖRTÉNET

Isten megsegíti Ezékiás királyt

Isten megsegíti Ezékiás királyt

TUDOD, miért imádkozik ez a férfi Jehovához? Miért terítette ki ezeket a leveleket Jehova oltára elé? A férfi Ezékiás, Izrael déli két törzsének a királya. Nagyon nehéz helyzetben van. Vajon miért?

Az asszír seregek már megsemmisítették az északi tíz törzset. Jehova azért engedte meg ezt nekik, mert a nép nagyon gonosszá vált. Az asszír seregek most a kéttörzs-királyság ellen vonulnak fel.

Ezékiás király épp az imént kapott leveleket Asszíria királyától. Ezeket teríti ki Isten elé. A levelekben kigúnyolják Jehovát, és megadásra szólítják fel Ezékiást. Ezért a király így imádkozik:

– Ó, Jehova, ments meg minket Asszíria királyától. Akkor minden nemzet megtudja, hogy egyedül te vagy Isten.

Vajon meghallgatja Jehova Ezékiást? Ezékiás jó király, nem olyan, mint Izrael tíztörzs-királyságának gonosz királyai, vagy mint apja, a gonosz Aház király. Ezékiás gondosan megtartja Jehova összes törvényét. Ezért, miután befejezi imáját, Ézsaiás próféta Jehovától származó üzenetet küld neki, mely így szól:

– Asszíria királya nem vonul be Jeruzsálembe. Egyetlen katonája sem jön a város közelébe, és egyetlen nyílvesszőt sem lőnek ki a városra.

Nézd meg a képet ezen az oldalon! Kik lehetnek ezek a halott katonák? Az asszírok. Jehova elküldte angyalát, és az egy éjszaka alatt megölt 185 000 asszír katonát. Asszíria királya emiatt feladja a harcot, és visszatér hazájába.

A kéttörzs-királyság tehát megmenekül, és a nép egy ideig békében él. Ezékiás halála után a fia, Manassé lesz a király. Manassé igen rossz király, és a fia, Ámon is az. Az ország újból megtelik bűnözéssel és erőszakkal. Amikor Ámon királyt a saját szolgái meggyilkolják, a fia, Jósiás kerül a kéttörzs-királyság trónjára.