Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

22. TÖRTÉNET

Józsefet börtönbe vetik

Józsefet börtönbe vetik

JÓZSEF még csak tizenhét éves, amikor Egyiptomba viszik. Ott eladják egy Potifár nevű embernek, aki Egyiptom uralkodóját, a fáraót szolgálja.

József szorgalmasan dolgozik uránál, Potifárnál. Ezért amikor idősebb lesz, Potifár rábízza az egész ház vezetését. Akkor hát miért van József most börtönben? Potifár felesége miatt.

Felnőttkorára József nagyon jóképű férfi lett, és Potifár felesége szeretné, ha lefeküdne vele. De József tudja, hogy ez helytelen, ezért nem hajlandó megtenni. Az asszony nagyon mérges lesz, így amikor a férje hazajön, ezt hazudja neki:

– Ez a gonosz József megpróbált rávenni, hogy feküdjek le vele!

Potifár hisz a feleségének, és úgy megharagszik Józsefre, hogy börtönbe veti.

A börtönparancsnok hamar észreveszi, hogy József rendes ember. Ezért az összes többi rab fölé kinevezi. Később a fáraó megharagszik a pohárnokára és a sütőmesterére, és bebörtönözteti őket. Egy éjjel mindketten valami különöset álmodnak, de nem tudják megfejteni az álmukat. Másnap József így szól:

– Mondjátok el nekem az álmotokat.

Amikor elmondják, Isten segítségével József megmagyarázza, mit jelentenek az álmok.

A pohárnoknak ezt mondja:

– Három nap múlva kiengednek a börtönből, és ismét a fáraó pohárnoka leszel. Ha kijutsz innen – teszi hozzá –, beszélj rólam a fáraónak, és segíts, hogy kiszabadulhassak.

A sütőmesternek viszont ezt mondja József:

– Három nap múlva a fáraó fejedet veszi.

Három nap múlva minden pontosan úgy történik, ahogyan József megmondta. A fáraó lefejezteti a sütőmestert, a pohárnok azonban kiszabadul a börtönből, és újra a fáraó szolgálatába áll. De teljesen megfeledkezik Józsefről. Nem beszél róla a fáraónak, így Józsefnek a börtönben kell maradnia.