Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

29. TÖRTÉNET

Miért futott el Mózes?

Miért futott el Mózes?

NÉZD Mózest! Éppen elfut Egyiptomból. Látod az őt üldöző embereket? Tudod, miért akarják megölni? Lássuk csak!

Mózes Egyiptom uralkodójának, a fáraónak a házában nőtt fel. Nagyon bölcs és hatalmas ember lett. De tudta magáról, hogy nem egyiptomi, hanem izraelita rabszolgák gyermeke.

Mózes negyvenéves korában elhatározta, hogy megnézi, hogyan megy a sora a népének. Borzasztóan bántak velük. Meglátta, amint egy egyiptomi egy izraelita rabszolgát ver. Mózes körülnézett, és amikor úgy tűnt, hogy senki sem figyeli, agyonütötte az egyiptomit, majd a homokba rejtette a holttestet.

Másnap Mózes ismét elment, hogy megnézze a népét. Úgy gondolta, tud rajtuk segíteni, hogy ne kelljen többé rabszolgákként élniük. Meglátott két izraelita férfit verekedni, és ezt mondta annak, amelyiknek nem volt igaza:

– Miért vered a testvéredet?

A férfi erre így szólt:

– Ki tett téged uralkodóvá vagy bíróvá? Engem is meg akarsz ölni, mint azt az egyiptomit?

Mózes megrémült, mert rájött, hogy kitudódott, mit tett az egyiptomival. Még a fáraó is tudomást szerzett róla, és embereket küldött el, hogy öljék meg Mózest. Ezért kellett elmenekülnie Egyiptomból.

Amikor Mózes elhagyta Egyiptomot, a távoli Midián földjére ment. Ott találkozott Jetró családjával, és feleségül vette az egyik lányát, Cippórát. Mózes pásztor lett, és Jetró juhait őrizte. Negyven évig élt Midián földjén. Nyolcvanéves korában egy napon, amikor éppen Jetró juhaira vigyázott, meglepő dolog történt vele, amely megváltoztatta az életét. Lapozz egyet, és meglátod, mi volt az!