Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

64. TÖRTÉNET

Salamon templomot épít

Salamon templomot épít

DÁVID a halála előtt átadta Salamonnak Jehova templomának építési terveit, melyeket Istentől kapott. Uralkodása negyedik évében Salamon hozzákezd a templom építéséhez. Hét és fél évig tart, míg befejezi. Tízezrek dolgoznak az építkezésen, amely tenger sok pénzbe kerül, mivel rengeteg aranyat és ezüstöt használnak fel hozzá.

A templomban is két fő helyiség található, ahogy a hajlékban volt, de ezek kétszer akkorák, mint a hajlék helyiségei voltak. A szövetségládát Salamon a templom belső helyiségébe teteti, a többi tárgyat pedig, amelyet eddig a hajlékban őriztek, a másikba teszik.

Amikor a templom elkészül, nagy ünnepséget rendeznek. Salamon letérdel a templom előtt, és imát mond, ahogyan a képen is láthatod.

– Az egész ég sem elég tágas, hogy befogadjon téged – mondja Salamon Jehovának –, akkor mennyivel kevésbé fogadhat be ez a templom! De kérlek, ó, Istenem, hallgasd meg néped, amikor e felé a hely felé fordulva imádkozik.

Amint Salamon befejezi az imáját, tűz száll alá az égből, és megemészti a bemutatott állatáldozatokat. Ezután Jehovától jövő ragyogó fény tölti be a templomot. Ez azt mutatja, hogy Jehova figyel, és tetszik neki mind a templom, mind Salamon imája. A hajlék helyett a nép most már a templomhoz jár imádatot bemutatni.

Salamon hosszú időn át bölcsen uralkodik, és a nép boldog. De Salamon sok, más országbeli nőt vesz feleségül, akik nem Jehovát imádják. Látod, amint az egyikük éppen egy bálvány előtt mutat be imádatot? Végül a feleségei ráveszik Salamont, hogy más isteneket is imádjon. És tudod, hová vezet ez? Salamon már nem bánik kedvesen az emberekkel. Kegyetlenkedni kezd velük, és a nép nem boldog többé.

Jehova ezért megharagszik Salamonra, és ezt mondja neki:

– Elveszem tőled a királyságot, és másnak adom. De nem a te életedben teszem meg, hanem a fiad uralkodása alatt. Ám nem veszem el tőle az összes alattvalóját.

Lássuk, hogyan válnak valóra ezek a szavak!