Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

4. RÉSZ

Izrael első királyától a babiloni fogságig

Izrael első királyától a babiloni fogságig

Izrael első királya Saul lett. Jehova azonban elvetette őt, és Dávidot választotta helyette királynak. Dávidról sok mindent megtudunk majd. Ifjan megvívott a hatalmas termetű Góliáttal. Majd menekülnie kellett a féltékeny Saul király elől. A szép Abigail megakadályozta abban, hogy valami ostobaságot kövessen el.

Ezt követően Dávid fiáról, Salamonról hallunk majd sokat, aki Dávidot követte Izrael trónján. Izrael első három királya egyenként negyven esztendeig uralkodott. Salamon halála után Izraelt kettéosztották északi és déli királyságra.

Az északi tíztörzs-királyság 257 évig állt fenn, azután az asszírok elpusztították; 133 évvel később a déli kéttörzs-királyság is elpusztult. Ebben az időben hurcolták el az izraelitákat a babiloni fogságba. A NEGYEDIK rész tehát 510 év történelmét öleli fel. Sok izgalmas esemény szemlélői lehetünk majd.

 

EBBEN A RÉSZBEN

56. TÖRTÉNET

Saul, Izrael első királya

Isten először kiválasztotta, később elvetette őt. Saul példájából értékes tanulságot vonhatunk le.

57. TÖRTÉNET

Isten Dávidot választja

Mi az, amit Isten észrevesz Dávidban, bár Sámuel nem látja?

58. TÖRTÉNET

Dávid és Góliát

Dávid nem csupán a parittyájával, hanem egy sokkal hatalmasabb fegyverrel is küzdött Góliát ellen.

59. TÖRTÉNET

Dávidnak menekülnie kell

Bár Saul eleinte kedvelte Dávidot, később gyilkos féltékenység alakult ki benne. Miért?

60. TÖRTÉNET

Abigail és Dávid

Abigail ostobának nevezi férjét, de ez is csak ideiglenesen menti meg az életét.

61. TÖRTÉNET

Dávid király lesz

Dávid gondolkodásmódja és tettei bizonyítják, hogy alkalmas Izrael királyának.

62. TÖRTÉNET

Bajok Dávid házában

Dávid egy súlyos hibája évekig bajt hoz rá és családjára is.

63. TÖRTÉNET

A bölcs Salamon király

Csakugyan ketté akar vágatni egy csecsemőt?

64. TÖRTÉNET

Salamon templomot épít

Bölcsessége ellenére Salamont ráveszik, hogy ostoba módon, helytelen dolgot tegyen.

65. TÖRTÉNET

A királyság kettészakad

Jeroboám uralkodása kezdetén ráveszi a népet, hogy szegjék meg Isten törvényeit.

66. TÖRTÉNET

Jezabel, a gonosz királyné

Bármire képes azért, hogy megszerezze, amit megkíván.

67. TÖRTÉNET

Josafát Jehovában bízik

Miért megy csatába egy sereg fegyvertelen énekesek vezetésével?

68. TÖRTÉNET

Két fiú, aki újra él

Élhet újra az, aki meghalt? Volt már ilyen a történelemben!

69. TÖRTÉNET

A lányka, aki egy hadvezéren segít

Mivel bátran beszélt Jehováról, csoda általi gyógyulás történt.

70. TÖRTÉNET

Jónás és a nagy hal

Fontos leckét tanult Jónás arról, hogy mindig azt kell tenni, amit Jehova mond.

71. TÖRTÉNET

Isten paradicsomot ígér

Az eredeti paradicsom kis helyen volt, de Isten azt ígérte, hogy az egész földre ki fogja terjeszteni.

72. TÖRTÉNET

Isten megsegíti Ezékiás királyt

Egy angyal 185 000 asszír katonát ölt meg egy éjszaka alatt.

73. TÖRTÉNET

Izrael utolsó jó királya

Jósiás még húszéves sincs, amikor bátor tettre szánja el magát.

74. TÖRTÉNET

Egy ember, aki nem fél

Jeremiás úgy érzi, fiatal még ahhoz, hogy próféta legyen. De Jehova tudja, hogy képes rá.

75. TÖRTÉNET

Négy fiú Babilonban

Sikeresek bár elválasztották őket a családjuktól.

76. TÖRTÉNET

Jeruzsálem pusztulása

Miért engedi meg Isten, hogy Izrael ellensége, Babilon elpusztítsa Jeruzsálemet?