Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

56. TÖRTÉNET

Saul, Izrael első királya

Saul, Izrael első királya

NÉZD Sámuelt, amint éppen olajat önt ennek a férfinak a fejére. Régen, ha valakit kiválasztottak, hogy ő legyen a király, így tették nyilvánvalóvá a döntést. Jehova arra utasítja Sámuelt, hogy Saul fejére öntse a különleges, jó illatú olajat. Saul nem tartja magát elég jónak ahhoz, hogy király legyen.

– Benjámin törzséből való vagyok, mely a legkisebb Izraelben – mondja Sámuelnek. – Miért mondod, hogy király leszek?

Jehova szereti Sault, mert nem képzeli magát nagynak és fontosnak. Ezért esik őrá a választása, hogy király legyen.

Saul azonban nem szegény vagy jelentéktelen ember. Gazdag családból származik, jóképű és szálas termetű férfi. Legalább egy fejjel magasabb minden izraelitánál! Ezenkívül nagyon gyors futó, és roppant erős is. A nép örül, hogy Jehova Sault tette királlyá. Mindnyájan így kiáltanak:

– Sokáig éljen a király!

Izrael ellenségei éppen olyan erősek, mint régen. Még mindig sok bajt okoznak az izraelitáknak. Nem sokkal azután, hogy Saul király lett, az ammoniták felvonulnak Izrael ellen. Saul azonban óriási sereget gyűjt, és győzelmet arat az ammoniták fölött. A nép ezért még jobban örül, hogy Saul a királya.

Az évek folyamán az izraeliták Saul vezetésével sokszor legyőzik ellenségeiket. Saulnak van egy bátor fia is, akit Jonatánnak hívnak. Jonatán sok csatában győzelemre segíti Izraelt. Még mindig a filiszteusok Izrael legádázabb ellenségei. Egyszer ezrével jönnek, hogy harcba szálljanak az izraelitákkal.

Sámuel figyelmezteti Sault, hogy várjon, míg ő meg nem érkezik, hogy áldozatot mutasson be Jehovának. De Sámuel késik. Saul attól tart, hogy a filiszteusok elkezdik a csatát, ezért nekilát, hogy ő maga mutassa be az áldozatot. Amikor Sámuel végre megérkezik, közli Saullal, hogy engedetlensége miatt Jehova mást tesz Izrael királyává. Később Saul ismét engedetlen lesz. Sámuel ezért így szól hozzá:

– Jobb, ha engedelmeskedünk Jehovának, mint ha a legjobb juhokat ajándékozzuk neki. Mivel nem engedelmeskedtél Jehovának, nem engedi, hogy te maradj Izrael királya.

Ebből sokat tanulhatunk. Például azt, hogy milyen fontos mindig engedelmeskednünk Jehovának. És azt is, hogy még egy Saulhoz hasonló jó ember is rosszá válhat. Ugye mi nem akarunk ilyenek lenni?