Ugrás a tartalomra

Bibliaversek magyarázata

Itt ismert bibliaversek és bibliai kifejezések jelentéséről olvashatsz. Megismerkedhetsz a szövegkörnyezetükkel, valamint magyarázó jegyzetek és keresztutalások segítségével bővítheted az ismeretedet.

Magyarázat az 1Mózes 1:1-hez: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet”

Milyen két fontos igazságot tár fel a Biblia első verse?

Magyarázat a 2Mózes 20:12-höz: „Tiszteld apádat és anyádat”

Azzal, hogy Isten egy ígéretet is fűzött ehhez a parancshoz, még inkább engedelmességre sarkall.

Magyarázat a Józsué 1:9-hez: „légy erős és bátor”

Honnan meríthetsz erőt és bátorságot, amikor nehézségekkel vagy leküzdhetetlennek tűnő akadályokkal nézel szembe?

Magyarázat a Zsoltárok 23:4-hez: „Még ha a halál árnyékának völgyében járok is”

Isten még a legviszontagságosabb időkben is törődik az imádóival. Hogyan?

Magyarázat a Zsoltárok 37:4-hez: „Az Úrban leld gyönyörűséged”

Hogyan segít ez a zsoltár abban, hogy bölcsen cselekedjünk, és Istennek tetszően éljünk?

Magyarázat a Példabeszédek 3:5, 6-hoz: „a magad értelmére. . . ne támaszkodjál”

Hogyan mutathatod ki, hogy nem magadban bízol, hanem Istenben?

Magyarázat a Példabeszédek 16:3-hoz: „Bízzad az Úrra dolgaidat”

Milyen két oka van annak, hogy az embereknek fontos keresni Isten vezetését, mielőtt döntéseket hoznak?

Magyarázat a Példabeszédek 22:6-hoz: „Tanítsd a gyermeket, mely úton járjon”

Milyen útról van itt szó? Vajon ez mindenkinél mást jelent?

Magyarázat a Prédikátor 3:11-hez: „Mindent gyönyörűnek készített a maga idejében”

Az, hogy Isten mindent gyönyörűnek készített, nem csak az alkotott dolgokat foglalja magában. Hogyan érint ez téged?

Magyarázat az Ézsaiás 26:3-hoz: „Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében”

Tényleg lehet tartós békénk? Mit jelent teljesen rábízni magunkat Istenre?

Magyarázat az Ézsaiás 40:31-hez: „Akik Jehovában reménykednek, erőre kapnak”

Miért írja azt a Biblia, hogy akiknek Isten erőt ad, azok szárnyra kelnek, mint a sasok?

Magyarázat az Ézsaiás 41:10-hez: „Ne félj, mert én veled vagyok”

Jehova három kifejezést is használ, hogy biztosítsa a hűséges imádóit a támogatásáról.

Magyarázat a Mikeás 6:8-hoz: „alázatosan járj a te Isteneddel”

Ez a vers jól összefoglalja, hogy mit vár el tőlünk Isten. Három területet említ.

Magyarázat a Máté 6:33-hoz: „keressétek először Istennek országát”

Vajon Jézus arra gondolt, hogy a követőinek nem kell dolgozniuk a megélhetésért?

Magyarázat a Máté 6:34-hez: „Ne aggodalmaskodjatok. . . a holnap felől”

Jézus ezzel nem arra utalt, hogy ne készítsünk terveket a jövőre.

Magyarázat a Máté 11:28–30-hoz: „Jöjjetek közel hozzám... Nálam megnyugvást találtok”

Jézus vajon azt mondta, hogy az emberek azonnal megszabadulnak minden elnyomástól és igazságtalanságtól?

Magyarázat a Márk 1:15-höz: „közel van Isten királysága”

Vajon miért mondta ezt Jézus a hallgatóinak? Talán arra gondolt, hogy a királyság már abban az időben elkezdett uralkodni?

Magyarázat a Márk 11:24-hez: „Ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok”

Hogyan segítenek Jézus tanácsai, melyeket az imával és a hittel kapcsolatban mondott, hogy megbirkózzunk a nehézségekkel?

Magyarázat a Lukács 1:37-hez: „Mert az Istennél semmi sem lehetetlen”

Semmi sem akadályozhatja meg a mindenható Istent, hogy beteljesítse az ígéreteit. Mit jelent ez számodra?

Magyarázat a János 1:1-hez: „Kezdetben volt a Szó”

Ebből a versből fontos részleteket tudhatunk meg arról, hogy milyen volt Jézus Krisztus élete, mielőtt emberként a földre jött.

Magyarázat a János 3:16-hoz: „Mert úgy szerette Isten e világot”

Hogyan bizonyítja azt Jehova Isten, hogy mindannyiunkat szeret, és azt szeretné, hogy örökké éljünk?

Magyarázat a János 14:6-hoz: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”

Miért kell elismerni Jézus létfontosságú szerepét ahhoz, hogy Jehova elfogadja az imádatunkat?

Magyarázat a János 14:27-hez: „Békességet hagyok nektek”

Milyen békét adott Jézus az igaz követőinek? Hogyan lehet nekünk is ilyen békénk?

Magyarázat a János 15:13-hoz: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál”

Jézus azt mondta a követőinek, hogy önzetlenül szeressenek másokat. Mi hogyan tudunk ilyen szeretetet kimutatni?

Magyarázat a János 16:33-hoz: „Én legyőztem a világot”

Hogyan bátorította Jézus a tanítványait, hogy ők is hűségesek tudnak maradni Istenhez a próbáik és az üldözés ellenére?

Magyarázat a Cselekedetek 1:8-hoz: „Erőt kaptok”

Milyen erőt ígért meg Jézus a követőinek, és miben segít nekik ez az erő?

Magyarázat a Róma 5:8-hoz: „amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk”

Az emberek hajlanak arra, hogy Isten igazságos alapelveivel ellentétesen gondolkodjanak és cselekedjenek. De akkor hogyan válhatunk Isten barátaivá, és élhetünk örökké?

Magyarázat a Róma 6:23-hoz: „A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet”

Senki sem képes megmenteni saját magát, de megkaphatjuk Isten ajándékát, az örök életet. Hogyan?

Magyarázat a Róma 10:13-hoz: „aki segítségül hívja az Úr nevét”

Isten minden embernek megadja a lehetőséget, hogy megmeneküljön, és örök életet kapjon, függetlenül a származásától és társadalmi helyzetétől.

Magyarázat a Róma 12:2-höz: „változzatok meg értelmetek megújulásával”

Vajon Isten ráerőlteti az emberekre, hogy megváltozzanak?

Magyarázat a Róma 12:12-höz: „A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak”

Hogyan maradhatnak a keresztények hűségesek az üldözés és más nehézségek közepette?

Magyarázat a Róma 15:13-hoz: „Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével”

Hogyan kapcsolódik az öröm és a béke a reményhez és a szent szellemhez?

Magyarázat az 1Korintusz 10:13-hoz: „Isten hűséges”

Amikor megpróbáltatás vagy kísértés ér minket, hogyan válik a javunkra az, hogy Isten hűséges?

Magyarázat a Filippi 4:6, 7-hez: „Semmiért se aggódjatok”

Milyenfajta imák vannak, amelyek segíthetnek megküzdeni az aggodalmakkal, és amelyek által belső békénk lehet?

Magyarázat a Filippi 4:8-hoz: „amik csak igazak… továbbra is azokkal foglalkozzatok”

Min gondolkodjon egy keresztény, vagyis mi legyen jellemző a gondolataira?

Magyarázat a Filippi 4:13-hoz: „Mindenre van erőm a Krisztusban”

Mire gondolt Pál, amikor azt írta, hogy mindenre megvan az ereje?

Magyarázat a Kolosszé 3:23-hoz: „Bármit tesztek, tegyétek szívből”

Az, hogy egy keresztény hogyan végzi a munkáját, hatással van az Istennel ápolt kapcsolatára. Miért mondhatjuk ezt?

Magyarázat a 2Timóteusz 1:7-hez: „Isten nem a gyávaság szellemét adta nekünk”

Hogyan segít nekünk Isten, hogy bátrak legyünk, és ne féljünk azt tenni, ami helyes?

Magyarázat az 1Péter 5:6, 7-hez: „Alázzátok meg magatokat… Minden gondotokat bízzátok rá”

Mit jelent Istenre vetni az aggodalmainkat, és hogyan segít ez, hogy megnyugodjunk?

Magyarázat a Jelenések 21:1-hez: „új eget és új földet láttam”

Hogyan segít a Biblia megérteni, hogy mit jelent ez a vers?