Ugrás a tartalomra

Bibliaversek magyarázata

Itt ismert bibliaversek és bibliai kifejezések jelentéséről olvashatsz. Megismerkedhetsz a szövegkörnyezetükkel, valamint magyarázó jegyzetek és keresztutalások segítségével bővítheted az ismeretedet.

Magyarázat az 1Mózes 1:1-hez: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet”

Milyen két fontos igazságot tár fel a Biblia első verse?

Magyarázat a 2Mózes 20:12-höz: „Tiszteld apádat és anyádat”

Azzal, hogy Isten egy ígéretet is fűzött ehhez a parancshoz, még inkább engedelmességre sarkall.

Magyarázat a Józsué 1:9-hez: „légy erős és bátor”

Honnan meríthetsz erőt és bátorságot, amikor nehézségekkel vagy leküzdhetetlennek tűnő akadályokkal nézel szembe?

Magyarázat a Zsoltárok 23:4-hez: „Még ha a halál árnyékának völgyében járok is”

Isten még a legviszontagságosabb időkben is törődik az imádóival. Hogyan?

Magyarázat a Példabeszédek 3:5, 6-hoz: „a magad értelmére. . . ne támaszkodjál”

Hogyan mutathatod ki, hogy nem magadban bízol, hanem Istenben?

Magyarázat az Ézsaiás 41:10-hez: „Ne félj, mert én veled vagyok”

Jehova három kifejezést is használ, hogy biztosítsa a hűséges imádóit a támogatásáról.

Magyarázat a Máté 6:33-hoz: „keressétek először Istennek országát”

Vajon Jézus arra gondolt, hogy a követőinek nem kell dolgozniuk a megélhetésért?

Magyarázat a Máté 6:34-hez:: „Ne aggodalmaskodjatok. . . a holnap felől”

Jézus ezzel nem arra utalt, hogy ne készítsünk terveket a jövőre.

Magyarázat a Márk 1:15-höz: „közel van Isten királysága”

Vajon miért mondta ezt Jézus a hallgatóinak? Talán arra gondolt, hogy a királyság már abban az időben elkezdett uralkodni?

Magyarázat a János 1:1-hez: „Kezdetben volt a Szó”

Ebből a versből fontos részleteket tudhatunk meg arról, hogy milyen volt Jézus Krisztus élete, mielőtt emberként a földre jött.

Magyarázat a János 3:16-hoz: „Mert úgy szerette Isten e világot”

Hogyan bizonyítja azt Jehova Isten, hogy mindannyiunkat szeret, és azt szeretné, hogy örökké éljünk?

Magyarázat a János 14:6-hoz: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”

Miért kell elismerni Jézus létfontosságú szerepét ahhoz, hogy Jehova elfogadja az imádatunkat?

Magyarázat a Róma 10:13-hoz: „aki segítségül hívja az Úr nevét”

Isten minden embernek megadja a lehetőséget, hogy megmeneküljön, és örök életet kapjon, függetlenül a származásától és társadalmi helyzetétől.

Magyarázat a Róma 12:2-höz: „változzatok meg értelmetek megújulásával”

Vajon Isten ráerőlteti az emberekre, hogy megváltozzanak?

Magyarázat a Filippi 4:6, 7-hez: „Semmiért se aggódjatok”

Milyenfajta imák vannak, amelyek segíthetnek megküzdeni az aggodalmakkal, és amelyek által belső békénk lehet?