Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

52. TÖRTÉNET

Gedeon és 300 harcosa

Gedeon és 300 harcosa

LÁTOD, mi történik itt? Ezek mindnyájan izraelita harcosok. A férfiak, akik előrehajolnak, éppen isznak. A közvetlenül mellettük álló férfi Gedeon bíró. Figyeli, hogyan isszák harcosai a vizet.

Nézd meg jól, mennyire eltérő módon isznak ezek az emberek. Némelyiküknek az arca is beleér a vízbe. De az egyikük a kezével vesz vizet, hogy közben figyelni tudja, mi történik körülötte. Ez fontos, mert Jehova azt mondta Gedeonnak, hogy csak azokat válassza ki, akik ivás közben is éberek. A többieket haza kell küldenie. Lássuk, miért!

Az izraeliták megint nagy bajban vannak, mivel nem engedelmeskedtek Jehovának. Midián népe leigázta őket, és most kegyetlenül bánik velük. Az izraeliták Jehovához kiáltanak segítségért, és Jehova meghallgatja őket.

Jehova arra utasítja Gedeont, hogy szervezzen egy sereget. Gedeon összegyűjt 32 000 harcost, csakhogy az Izrael ellen harcoló sereg 135 000 fős. Jehova mégis azt mondja Gedeonnak, hogy túl sok embere van. Vajon miért?

Azért, mert ha az izraeliták megnyerik a háborút, még azt gondolhatnák, hogy a maguk erejéből győztek. Azt képzelhetnék, hogy nem volt szükségük Jehova segítségére. Jehova ezért így szól Gedeonhoz:

– Mondd meg mindenkinek, hogy aki fél, menjen haza.

Gedeon meg is mondja, és 22 000 harcosa hazatér. Így mindössze 10 000 embere marad a 135 000 fős sereggel szemben. De figyelj csak! Jehova ezt mondja:

– Még mindig túl sok embered van.

Felszólítja Gedeont, hogy vigye le az embereket a patakhoz inni, azután pedig küldje haza mindazokat, akik ivás közben arcukkal érintik a vizet.

– Győzelmet adok neked a 300 emberrel, aki ivás közben is éberen figyelt – ígéri Jehova.

Elérkezik az ütközet ideje. Gedeon három csoportra osztja 300 emberét. Mindegyiknek ad egy kürtöt meg egy korsót, amelyben fáklya van. Éjféltájt bekerítik az ellenség táborát, majd egyszerre mindnyájan megfújják a kürtjüket, eltörik a korsójukat, és felkiáltanak:

– Jehova kardja és Gedeoné!

Amikor az ellenséges katonák felébrednek, rémület és zavarodottság lesz úrrá rajtuk. Futásnak erednek, és az izraeliták megnyerik a csatát.