Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

65. TÖRTÉNET

A királyság kettészakad

A királyság kettészakad

VAJON miért tépi szét a köntösét ez a férfi? Jehova utasította erre. Ez a férfi Isten prófétája, Ahija. Tudod, mit jelent az, hogy valaki próféta? Olyan emberre mondják, akinek Isten előre bejelenti, hogy mi fog történni.

Ahija itt Jeroboámmal beszél, akit Salamon bizonyos építési munkák irányításával bízott meg. Itt az úton találkoznak, és Ahija valami szokatlan dolgot tesz. Leveszi új köntösét, és tizenkét darabra szakítja. Majd így szól Jeroboámhoz:

– Vegyél el magadnak tíz darabot.

Mit gondolsz, miért ad Ahija tíz darabot Jeroboámnak?

Ahija elmondja Jeroboámnak, hogy Jehova el fogja venni a királyságot Salamontól, és tíz törzset Jeroboámnak fog adni. Ez azt jelenti, hogy Salamon fia, Roboám csak két törzs felett uralkodhat.

Amikor Salamon meghallja, mit mondott Ahija Jeroboámnak, nagy haragra gerjed. Megpróbálja megölni Jeroboámot. Ő azonban elmenekül Egyiptomba. Salamon röviddel ezután meghal. Negyven évig uralkodott, most pedig a fiát, Roboámot teszik királlyá. Egyiptomban Jeroboám tudomására jut, hogy Salamon meghalt, ezért visszatér Izraelbe.

Roboám nem jó király. Még rosszabbul bánik a néppel, mint az apja, Salamon. Jeroboám és néhány más főember Roboám király elé járul, és megkéri, hogy bánjon emberségesebben a néppel. De Roboám nem hallgat rájuk. Sőt, még kegyetlenebb lesz, mint korábban. Ezért a nép Jeroboámot teszi meg királynak tíz törzs fölé. Benjámin és Júda törzse azonban megtartja királyának Roboámot.

Jeroboám nem akarja, hogy alattvalói Jeruzsálembe menjenek imádatot bemutatni Jehova templománál. Ezért készít két aranyborjút, és ráveszi a tíztörzs-királyság alattvalóit, hogy azokat imádják. Országa csakhamar megtelik bűnözéssel és erőszakkal.

A kéttörzs-királyságban is sokasodnak a bajok. Nem egészen öt évvel azután, hogy Roboám lett a király, Egyiptom uralkodója hadba száll Jeruzsálem ellen. Sok kincset rabol el Jehova templomából. A templom tehát nem sokáig marad olyan, amilyen eredetileg volt.