Az én könyvem bibliai történetekről

Élvezd a 116 bibliai történetet, ami pontos, könnyen érthető, és gyönyörűen illusztrált.

Bevezetés

Igaz történetek a világ legnagyszerűbb könyvéből, a Bibliából, ami a világ történelmét mutatja be a teremtéstől.

1. TÖRTÉNET

Isten teremteni kezd

A teremtés története könnyen érthető, és lebilincselő még a kis gyerekeknek is.

2. TÖRTÉNET

Egy gyönyörű kert

A Mózes első könyve alapján, Isten igazán különleges hellyé alakította az Éden kertjét. Azt szeretné, hogy az egész föld ilyen gyönyörű kerté váljon.

3. TÖRTÉNET

Az első férfi és nő

Miután Isten megteremtette Ádámot és Évát az Éden kertbe helyezte őket. Ők lettek az első házaspár.

4. TÖRTÉNET

Miért veszítették el az otthonukat

A Bibliában Mózes első könyve elmondja, hogy miért veszett el az Éden-kertje.

5. TÖRTÉNET

Küzdelmes élet kezdődik

Ádám és Éva sok nehézséggel nézett szembe az Édenen kívül. Ha engedelmeskedtek volna Jehovának, boldogan élhettek volna ők és a gyermekeik is.

6. TÖRTÉNET

Egy jó és egy rossz fiú

A Káinról és Ábelről szóló történet megtanítja, hogy milyen embereknek kell lennünk. Addig változtassunk az egyéniségünkön, amíg nem késő.

7. TÖRTÉNET

Egy bátor ember

Énók példája rámutat, hogy tudsz jót tenni, még ha a körülötted élők rosszat tesznek is.

8. TÖRTÉNET

Óriások a földön

Az 1Mózes 6. fejezete beszámol a földön élt nefileknek hívott erőszakos óriásokról. Ők azoknak a bukott angyaloknak a gyerekei, akik elhagyták az eget és földi emberként éltek.

9. TÖRTÉNET

Noé bárkát épít

Másokkal ellentétben, Noé és családja engedelmeskedett Istennek, így túlélte a vízözönt.

10. TÖRTÉNET

Az özönvíz

Az emberek nevettek Noé figyelmeztető üzenetén. Amikor az eső eleredt, a nevetés abbamaradt! Ismerd meg, hogy a bárka hogyan védte meg Noét, családját és az állatokat.

11. TÖRTÉNET

Az első szivárvány

Mire emlékeztet az téged, amikor egy szivárványt látsz?

12. TÖRTÉNET

Az emberek nagy tornyot építenek

Isten nem örült, a büntetés napjainkban is hatással van az emberekre.

13. TÖRTÉNET

Ábrahám, Isten barátja

Miért hagyta el Ábrahám kényelmes otthonát és töltötte életének nagy részét sátorban?

14. TÖRTÉNET

Isten próbára teszi Ábrahám hitét

Miért kérte Isten Ábrahámtól, hogy áldozza fel fiát, Izsákot?

15. TÖRTÉNET

Lót felesége hátranézett

Hibája értékes tanulság nekünk.

16. TÖRTÉNET

Izsák jó feleséget kap

Mi tette Rebekát jó feleséggé? A szépsége vagy valami más?

17. TÖRTÉNET

Ikrek, mégsem egyformák

Apjuk, Izsák nagyon szerette Ézsaut, Rebeka viszont Jákobot szerette jobban.

18. TÖRTÉNET

Jákob Háránba megy

Jákob először Leát veszi feleségül, pedig ő Ráhelt szereti.

19. TÖRTÉNET

Jákob népes családja

Vajon Izrael 12 törzse Jákob 12 fia után kapta a nevét?

20. TÖRTÉNET

Dína bajba keveredik

Minden a rossz társasággal kezdődött.

21. TÖRTÉNET

Józsefet gyűlölik a testvérei

Miért lett volna képes némelyik testvére megölni Józsefet?

22. TÖRTÉNET

Józsefet börtönbe vetik

Nem azért került oda, mert megszegte a törvényt, hanem mert azt tette, ami helyes.

23. TÖRTÉNET

A fáraó álmai

Van valami közös a hét tehénben és a hét gabonakalászban.

24. TÖRTÉNET

József próbára teszi testvéreit

Hogyan tudhatja meg, hogy megváltoztak-e azóta, hogy eladták őt rabszolgának?

25. TÖRTÉNET

A család Egyiptomba költözik

Miért hívják izraelitáknak Jákob leszármazottait?

26. TÖRTÉNET

Jób hű marad Istenhez

Jób elveszítette vagyonát, egészségét, és gyerekeit. Vajon ez Isten büntetése volt?

27. TÖRTÉNET

Gonosz fáraó Egyiptomban

Miért utasította az embereit, hogy öljék meg az izraelita fiú csecsemőket?

28. TÖRTÉNET

Hogyan menekült meg a kis Mózes?

Törvény, hogy minden izraelita fiú csecsemőt meg kell ölni, de édesanyja megtalálja a módját, hogy megmentse.

29. TÖRTÉNET

Miért futott el Mózes?

Mózes 40 évesen azt hitte, hogy készen áll az izraeliták megszabadítására, de ez nem így volt.

30. TÖRTÉNET

Az égő bokor

Isten csodák segítségével rávilágít, hogy elérkezett Mózes ideje arra, hogy kivezesse az izraelitákat Egyiptomból.

31. TÖRTÉNET

Mózes és Áron a fáraónál

Miért nem hallgat a fáraó Mózes kérésére, hogy engedje el az izraelitákat?

32. TÖRTÉNET

A tíz csapás

Isten 10 csapást mér Egyiptomra, mert a fáraó makacsul megtagadta, hogy elengedje az izraelitákat.

33. TÖRTÉNET

Átkelés a Vörös-tengeren

Mózes kettéválasztja a Vörös-tengert Isten erejével és az izraeliták száraz lábbal kelnek át.

34. TÖRTÉNET

Újfajta eledel

Isten különleges eledelt ad az égből.

35. TÖRTÉNET

Jehova törvényt ad

Melyik két törvény áll a tízparancsolat felett?

36. TÖRTÉNET

Az aranyborjú

Miért szeretne a nép egy fülbevalókból készült szobrot imádni?

37. TÖRTÉNET

Az imádat sátra

A szövetségládát a legbelső helyiségben tartották.

38. TÖRTÉNET

A tizenkét kém

Tíz kém ugyanazt állította, de kettő közülük mást mondott. Kinek hittek az izraeliták?

39. TÖRTÉNET

Áron vesszeje kivirágzik

Hogyan lehetséges, hogy egy darab fa kivirágzik és termést hoz egy éjszaka alatt?

40. TÖRTÉNET

Mózes a sziklára üt

Bár Mózes vizet fakaszt, Jehova mégis megharagszik rá.

41. TÖRTÉNET

A rézkígyó

Miért küld Jehova mérges kígyókat az izraelitákra?

42. TÖRTÉNET

A szamár megszólal

A szamár lát valamit, amit Bálám nem láthat.

43. TÖRTÉNET

Józsuéból vezető lesz

Miért kell Józsuénak átvennie a vezetést, ha Mózes még mindig életerős?

44. TÖRTÉNET

Ráháb elrejti a kémeket

Hogyan segít Ráháb a két férfinak, és mit kér cserébe tőlük?

45. TÖRTÉNET

Átkelés a Jordánon

Amikor a papok a vízbe lépnek csoda történik.

46. TÖRTÉNET

Jerikó falai

Hogyan akadályozza meg egy kötél, hogy leomoljon a fal?

47. TÖRTÉNET

Tolvaj Izraelben

Vajon egy gonosz férfi bajt hozhat az egész népre?

48. TÖRTÉNET

A bölcs gibeoniak

Habár csellel veszik rá Józsuét és az izraelitákat, hogy szövetséget kössenek velük, mégis megtartják ígéretüket az izraeliták.

49. TÖRTÉNET

Megáll a nap

Józsué kérésére Jehova olyat tesz, amit semmikor máskor.

50. TÖRTÉNET

Két bátor asszony

Bárák vezeti Izrael seregét a harcban, mégis Jáhelé a dicsőség. Miért?

51. TÖRTÉNET

Ruth és Naomi

Ruth elhagyja otthonát, hogy Naomival maradjon és Jehovát szolgálja.

52. TÖRTÉNET

Gedeon és 300 harcosa

Isten egyedi ivási próbával választja ki a sereg tagjait.

53. TÖRTÉNET

Jefte ígérete

Ígérete Jehovának nemcsak a saját, de a lánya életét is befolyásolja.

54. TÖRTÉNET

A legerősebb ember

Hogyan tudja meg Delila, hogy mi Sámson erejének a titka?

55. TÖRTÉNET

Egy kisfiú Istent szolgálja

A fiatal Sámuel átadja Isten ítéletüzenetét Éli főpapnak.

56. TÖRTÉNET

Saul, Izrael első királya

Isten először kiválasztotta, később elvetette őt. Saul példájából értékes tanulságot vonhatunk le.

57. TÖRTÉNET

Isten Dávidot választja

Mi az, amit Isten észrevesz Dávidban, bár Sámuel nem látja?

58. TÖRTÉNET

Dávid és Góliát

Dávid nem csupán a parittyájával, hanem egy sokkal hatalmasabb fegyverrel is küzdött Góliát ellen.

59. TÖRTÉNET

Dávidnak menekülnie kell

Bár Saul eleinte kedvelte Dávidot, később gyilkos féltékenység alakult ki benne. Miért?

60. TÖRTÉNET

Abigail és Dávid

Abigail ostobának nevezi férjét, de ez is csak ideiglenesen menti meg az életét.

61. TÖRTÉNET

Dávid király lesz

Dávid gondolkodásmódja és tettei bizonyítják, hogy alkalmas Izrael királyának.

62. TÖRTÉNET

Bajok Dávid házában

Dávid egy súlyos hibája évekig bajt hoz rá és családjára is.

63. TÖRTÉNET

A bölcs Salamon király

Csakugyan ketté akar vágatni egy csecsemőt?

64. TÖRTÉNET

Salamon templomot épít

Bölcsessége ellenére Salamont ráveszik, hogy ostoba módon, helytelen dolgot tegyen.

65. TÖRTÉNET

A királyság kettészakad

Jeroboám uralkodása kezdetén ráveszi a népet, hogy szegjék meg Isten törvényeit.

66. TÖRTÉNET

Jezabel, a gonosz királyné

Bármire képes azért, hogy megszerezze, amit megkíván.

67. TÖRTÉNET

Josafát Jehovában bízik

Miért megy csatába egy sereg fegyvertelen énekesek vezetésével?

68. TÖRTÉNET

Két fiú, aki újra él

Élhet újra az, aki meghalt? Volt már ilyen a történelemben!

69. TÖRTÉNET

A lányka, aki egy hadvezéren segít

Mivel bátran beszélt Jehováról, csoda általi gyógyulás történt.

70. TÖRTÉNET

Jónás és a nagy hal

Fontos leckét tanult Jónás arról, hogy mindig azt kell tenni, amit Jehova mond.

71. TÖRTÉNET

Isten paradicsomot ígér

Az eredeti paradicsom kis helyen volt, de Isten azt ígérte, hogy az egész földre ki fogja terjeszteni.

72. TÖRTÉNET

Isten megsegíti Ezékiás királyt

Egy angyal 185 000 asszír katonát ölt meg egy éjszaka alatt.

73. TÖRTÉNET

Izrael utolsó jó királya

Jósiás még húszéves sincs, amikor bátor tettre szánja el magát.

74. TÖRTÉNET

Egy ember, aki nem fél

Jeremiás úgy érzi, fiatal még ahhoz, hogy próféta legyen. De Jehova tudja, hogy képes rá.

75. TÖRTÉNET

Négy fiú Babilonban

Sikeresek bár elválasztották őket a családjuktól.

76. TÖRTÉNET

Jeruzsálem pusztulása

Miért engedi meg Isten, hogy Izrael ellensége, Babilon elpusztítsa Jeruzsálemet?

77. TÖRTÉNET

Nem hajoltak meg

Meg fogja Isten menteni a három hűséges fiatalt, akit tüzes kemencébe vetnek?

78. TÖRTÉNET

Kézírás a falon

Dániel próféta megfejti a négy rejtélyes szó jelentését.

79. TÖRTÉNET

Dániel az oroszlánveremben

Bár Dánielt halálra ítélik, lehet, hogy mégis életben marad?

80. TÖRTÉNET

Isten népe elhagyja Babilont

Círusz, Perzsia királya Babilon elfoglalásával egy próféciát teljesített be és most egy másik próféciát is beteljesít.

81. TÖRTÉNET

Bíztak Isten segítségében

Az izraeliták, hogy Istennek engedelmeskedjenek, megszegik az emberek törvényét. Megáldja őket Isten?

82. TÖRTÉNET

Márdokeus és Eszter

Bár Vásti királynő szép volt, Ahasvérus király Esztert választotta királynőnek helyette. Miért döntött így?

83. TÖRTÉNET

Jeruzsálem falai

A falak újjáépítése közben a munkásoknak éjjel-nappal kéznél kell tartaniuk a fegyvereiket.

84. TÖRTÉNET

Angyal látogatja meg Máriát

Isten üzenetét viszi, miszerint Mária születendő fia király lesz örökre.

85. TÖRTÉNET

Jézus egy istállóban születik meg

Miért olyan helyen születik meg egy jövendőbeli király, ahol az állatok eledelét tartják?

86. TÖRTÉNET

Egy csillag embereket vezet

Ki vezeti a mágusokat Jézushoz? Lehet, hogy meglepődsz a válaszon!

87. TÖRTÉNET

Az ifjú Jézus a templomban

Még a tapasztalt tanítókat is teljesen lenyűgözi!

88. TÖRTÉNET

János megkereszteli Jézust

János bűnösöket keresztel, de Jézus soha nem vétkezett. Miért kereszteli meg Jézust?

89. TÖRTÉNET

Jézus rendet tesz a templomban

A szeretet mely Jézusban izzik, haragra lobbantja.

90. TÖRTÉNET

Az asszony a kútnál

Hogyan képes elérni a víz, amit Jézus felajánlott az asszonynak, hogy soha többé ne szomjazzon meg?

91. TÖRTÉNET

Jézus tanít a hegyen

Időtálló bölcsességet sajátíthatunk el Jézus hegyi beszédéből.

92. TÖRTÉNET

Jézus halottakat támaszt fel

Isten erejére támaszkodva Jézus csupán néhány szót szól és feltámasztja Jairus lányát.

93. TÖRTÉNET

Jézus sokakat vendégül lát

Mire világított rá Jézus azzal, hogy csoda útján ezreket táplált?

94. TÖRTÉNET

Szereti a kisgyermekeket

Jézus rávilágít, hogy az apostolainak sokat kell tanulnia a gyerekekről, és a gyerekektől.

95. TÖRTÉNET

Jézus tanítási módja

A szamáriai férfiról szóló példázat megmutatja Jézus gyakran használt tanítási módját.

96. TÖRTÉNET

Jézus betegeket gyógyít

Mit bizonyít Jézus a csodák által?

97. TÖRTÉNET

Jézus Királyként jön

A tömeg örömmel üdvözli, de vannak, akik felháborodnak miatta.

98. TÖRTÉNET

Az Olajfák hegyén

Jézus négy apostolával a napjainkban történő eseményekről beszélget

99. TÖRTÉNET

Egy emeleti szobában

Miért kérte Jézus arra a tanítványait, hogy évente tartsák meg ezt a különleges vacsorát?

100. TÖRTÉNET

Jézus a kertben

Miért csókkal árulja el Júdás Jézust?

101. TÖRTÉNET

Jézust megölik

Mialatt az oszlopra szegezve haldoklott, ígéretet tett a paradicsommal kapcsolatban.

102. TÖRTÉNET

Jézus él

Miután egy angyal elgördíti a követ a sír elől, a katonák ijedtükben mozdulni sem tudnak attól, amit látnak.

103. TÖRTÉNET

Zárt ajtókon át

Miért nem ismerik meg a tanítványai Jézust a feltámadása után?

104. TÖRTÉNET

Jézus visszatér az égbe

Mielőtt Jézus felmegy az égbe, egy utolsó parancsot ad követőinek.

105. TÖRTÉNET

Várakozás Jeruzsálemben

Miért tölti ki Jézus követőire a szent szellemet pünkösdkor?

106. TÖRTÉNET

Szabadulás a börtönből

Zsidó vallási vezetők bebörtönöztetik az apostolokat, hogy leállítsák a prédikálást. Istennek más terve van velük.

107. TÖRTÉNET

Istvánt megkövezik

Kivégzése közben István nem szokványos imát mond.

108. TÖRTÉNET

A damaszkuszi úton

Egy vakító fény és egy égi hang alapjaiban változtatja meg Saul életét.

109. TÖRTÉNET

Péter Kornéliusznál

Hogyan tekint Isten a különböző nemzetiségű emberekre?

110. TÖRTÉNET

Timóteusz, Pál új segítőtársa

Timóteusz elhagyja otthonát, hogy Pálhoz csatlakozzon egy izgalmas prédikáló kőrúton.

111. TÖRTÉNET

A fiú, aki elaludt

Eutikusz elalszik Pál első előadásakor, de a másodiknál nem. A kettő között fantasztikus dolog történik.

112. TÖRTÉNET

Hajótöröttek a szigeten

Amikor úgy tűnik, hogy minden elveszett, Pál üzenetet kap Istentől, mely életben tartja a reményét.

113. TÖRTÉNET

Pál Rómában

Hogyan tudja Pál a fogsága alatt is ellátni szolgálatát, mint apostol?

114. TÖRTÉNET

Minden gonoszság vége

Miért küldi Isten a seregét Jézus vezetésével Armageddon háborújába?

115. TÖRTÉNET

A föld újra paradicsom

Az emberek egykor paradicsomi földön éltek, és ez újra így lesz!

116. TÖRTÉNET

Hogyan élhetünk örökké?

Elég csupán ismeretet szereznünk Jehováról és Jézus Krisztusról? Ha nem, mire van még szükség?

Tanulmányozási kérdések Az én könyvem bibliai történetekről című könyvhöz

Az írásszövegek és tanulmányozási kérdések úgy lettek összeállítva, hogy a gyerekek a legtöbb hasznot merítsék az egyes bibliai történetekből.