Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

62. TÖRTÉNET

Bajok Dávid házában

Bajok Dávid házában

MIUTÁN Dávid Jeruzsálemben kezd uralkodni, Jehova sokszor segíti győzelemre seregét az ellenségeik fölött. Jehova megígérte, hogy az izraelitáknak adja Kánaán földjét. És most az ő segítségével sikerül is birtokba venniük a nekik ígért egész földet.

Dávid jó uralkodó. Szereti Jehovát. Ezért Jeruzsálem elfoglalása után rögtön odaviteti Jehova szövetségládáját. Templomot is akar építeni, hogy a szövetségláda méltó helyet kapjon.

Valamivel idősebb korában Dávid súlyos hibát követ el. Jól tudja, hogy helytelen dolog elvenni másnak a tulajdonát. Egy este azonban, amikor a palotája tetőteraszán tartózkodik, meglát egy gyönyörű asszonyt. Az asszony neve Betsabé; a férje Dávid seregében szolgál, és Uriásnak hívják.

Dávid annyira megkívánja Betsabét, hogy a palotájába viteti. Betsabé férje nincs otthon, éppen harcol. Dávid lefekszik az asszonnyal, és az teherbe esik. Dávid nyugtalankodni kezd, és üzenetet küld a hadvezérének, Joábnak, hogy állítsa Uriást az arcvonalba, ahol majd megölik. Uriás halála után Dávid feleségül veszi Betsabét.

Jehova nagyon megharagszik Dávidra. Elküldi hozzá a szolgáját, Nátánt, hogy a fejére olvassa bűneit. A képen láthatod, amint Nátán Dáviddal beszél. Dávid mérhetetlenül sajnálja, amit tett, ezért Jehova életben hagyja őt. De ezt mondja neki:

– Mivel ilyen gonosz dolgokat cselekedtél, sok baj szakad házadra.

És csakugyan, mennyi baja van Dávidnak! Először is meghal Betsabé fia. Majd Dávid elsőszülött fia, Amnon, amikor magára marad a húgával, Támárral, ráerőlteti szerelmét. Dávid másik fia, Absolon annyira felháborodik ezen, hogy megöli Amnont. Később Absolon maga mellé állítja az emberek nagy részét, és királlyá választatja magát. Végül Dávid megnyeri az Absolon elleni háborút, és Absolont megölik. Bizony sok baj van Dávid házában.

Időközben Betsabé világra hozza Salamon nevű fiát. Amikor Dávid már öreg és beteg, a fia, Adónia megpróbálja elragadni tőle a trónt. Ekkor Dávid Cádók pappal olajat öntet Salamon fejére, hogy megmutassa, ő lesz a király. Röviddel ezután Dávid hetvenévesen meghal. Negyven évig uralkodott, és most Salamon a király Izraelben.