Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

51. TÖRTÉNET

Ruth és Naomi

Ruth és Naomi

VAN a Bibliának egy része, amelyet Ruth könyvének hívnak. Ez a történet egy családról szól, amely akkor élt, amikor Izraelben bírák kormányoztak. Ruth, a Moáb földjéről származó fiatal nő nem tartozik Isten nemzetéhez, Izraelhez. De mikor hall az igaz Istenről, Jehováról, nagyon megszereti őt. Naomi egy idősebb asszony, aki segített Ruthnak megismerni Jehovát.

Naomi izraelita asszony. Férjével és két fiával Moáb földjére költözött, amikor kevés volt az élelem Izraelben. Egy nap Naomi férje meghalt. Később Naomi fiai feleségül vettek két moábita lányt, Ruthot és Orpát. Ám körülbelül tíz év múlva a két fiú is meghalt. Milyen szomorú volt Naomi és a két menye! Vajon mit tesz most Naomi?

Úgy határoz, hogy visszatér népéhez. Ruth és Orpa vele akarnak maradni, így ők is elindulnak a hosszú útra. De miután mentek egy darabig, Naomi így szól hozzájuk:

– Térjetek haza, és maradjatok az édesanyátokkal.

Búcsúzóul megcsókolja őket, ők pedig sírva fakadnak, mert nagyon szeretik Naomit. Ezt mondják:

– Nem, hanem veled együtt elmegyünk a te népedhez.

– Vissza kell mennetek, lányaim – feleli Naomi. – Jobb lesz nektek otthon.

Orpa ekkor elindul hazafelé, de Ruth marad. Naomi ezt mondja neki:

– Orpa elment. Menj haza vele te is.

– Ne próbálj rávenni, hogy elhagyjalak! Hadd menjek veled. Ahová te mész, én veled megyek, és ahol te laksz, én is ott lakom. Néped az én népem lesz, és Istened az én Istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg én is, ott temessenek el engem is.

Naomi ezután már nem próbálja rábeszélni Ruthot, hogy menjen haza. A két nő végül megérkezik Izraelbe. Ott letelepednek. Ruth rögtön dolgozni kezd a mezőn, mert éppen árpaaratás van. Egy Boáz nevű férfi megengedi neki, hogy árpát gyűjtsön a földjén. Tudod, ki volt Boáz édesanyja? A Jerikó városából való Ráháb. Egy nap Boáz ezt mondja Ruthnak:

– Hallottam rólad mindent; azt is, hogy milyen kedves voltál Naomihoz. Tudok róla, hogy otthagytad apádat, anyádat és szülőföldedet, és idejöttél lakni olyan nép közé, amelyet korábban nem ismertél. Legyen jó hozzád Jehova!

– Nagyon kedvesen bánsz velem, uram – feleli Ruth. – Barátságos szavaid jó érzéssel töltenek el.

Boáz nagyon megszereti Ruthot, és nemsokára feleségül veszi. Milyen boldog most Naomi! És még nagyobb az öröme, amikor megszületik Ruth és Boáz első fia, Obed. Obed később Dávid nagyapja lesz, akiről még sokat fogunk tanulni.