Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

59. TÖRTÉNET

Dávidnak menekülnie kell

Dávidnak menekülnie kell

MIUTÁN Dávid megöli Góliátot, Izrael hadvezére, Ábner Saulhoz vezeti őt. Dávid elnyeri Saul tetszését. A király kinevezi őt parancsnokká a hadseregében, és a palotájába viteti, hogy ott lakjon.

Később, amikor a sereg visszatér a filiszteusok ellen vívott csatából, a nők így énekelnek:

– Megölt Saul ezreket, Dávid pedig tízezreket.

Saulban féltékenység ébred amiatt, hogy Dávidnak nagyobb tiszteletet adnak, mint neki. Saul fia, Jonatán azonban nem féltékeny Dávidra. Nagyon szereti Dávidot, és Dávid is szereti őt. Ígéretet tesznek hát egymásnak, hogy mindig jó barátok lesznek.

Dávid szépen hárfázik, és Saulnak tetszik a játéka. Ám egy nap Saul féltékenységből rettenetes lépésre ragadtatja magát. Miközben Dávid hárfázik, Saul fogja a lándzsáját és elhajítja, ezt mondva:

– A falhoz szegezem Dávidot!

Dávid azonban félreugrik, és a lándzsa nem talál célba. Saul a következő alkalommal sem találja el Dávidot a lándzsájával. Dávid most már tudja, hogy nagyon óvatosnak kell lennie.

Emlékszel még, mit ígért Saul? Azt, hogy ahhoz a férfihoz adja feleségül a lányát, aki megöli Góliátot. Saul most azt mondja Dávidnak, hogy feleségül veheti Mikál nevű lányát, de előbb meg kell ölnie száz ellenséges filiszteust. Még ilyet! A valóságban Saul azt reméli, hogy a filiszteusok majd végeznek Dáviddal. De nem így történik, és Saul kénytelen feleségül adni a lányát Dávidhoz.

Egy nap Saul megmondja Jonatánnak és az összes szolgájának, hogy meg akarja ölni Dávidot. De Jonatán így szól az apjához:

– Ne bántsd Dávidot! Soha nem ártott neked. Sőt, inkább sokat segített neked mindazzal, amit tett. Kockára tette az életét, amikor megölte Góliátot, és te örültél ennek.

Saul hallgat a fiára, és megígéri, hogy nem bántja Dávidot. Így visszahozzák Dávidot, és ő újra Saul házában szolgál, mint azelőtt. Egy nap azonban, amikor Dávid éppen hárfázik, Saul ismét feléje hajítja a lándzsáját. Dávid kitér előle, és a lándzsa a falba fúródik. Most már harmadszorra történik ugyanaz! Dávid tudja, hogy menekülnie kell.

Aznap éjjel hazamegy a saját házába. Saul odaküldi embereit, hogy megöljék. Mikál ismeri apja tervét, ezért ezt mondja férjének:

– Ha ma éjjel el nem menekülsz, holnapra halott leszel.

Azon az éjszakán Mikál segít neki, hogy az ablakon át elmenekülhessen. Ettől kezdve Dávid mintegy hét éven át kénytelen más-más helyeken rejtőzködni, hogy Saul ne találjon rá.