Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

83. TÖRTÉNET

Jeruzsálem falai

Jeruzsálem falai

NÉZD, micsoda nagyszabású munka folyik itt! Az izraeliták szorgosan építik Jeruzsálem falait. Amikor Nabukodonozor király 152 évvel korábban elpusztította Jeruzsálemet, lerombolta a falakat, és felégette a városkapukat. Amikor az izraeliták hazatértek Babilonból, nem építették fel mindjárt a városfalakat.

Mit gondolsz, hogyan érezhették magukat az emberek az évek folyamán, amíg a város körül nem voltak falak? Nem érezhették magukat biztonságban, mivel ellenségeik könnyen benyomulhattak a városba, és rájuk támadhattak. Most végre Nehémiás segít nekik újjáépíteni a falakat. Tudod-e, ki ő?

Nehémiás izraelita férfi, aki Susán városából jön, ahol Márdokeus és Eszter lakik. Nehémiás a király palotájában szolgált, így lehetséges, hogy jó barátja volt Márdokeusnak és Eszter királynénak. A Biblia szerint azonban Nehémiás nem Eszter férjénél, Ahasvérus királynál szolgált, hanem a következő király, Artaxerxész szolgálatában állt.

Biztosan emlékszel még, hogy Artaxerxész az a jó király, aki sok pénzt adott Ezsdrásnak Jehova jeruzsálemi templomának helyreállítására. De a város lerombolt falait Ezsdrás nem építette újjá. Lássuk, hogyan jutott ez a feladat Nehémiásnak!

Tizenhárom év telt el azóta, hogy Artaxerxész pénzt adott Ezsdrásnak a templom helyreállítására. Nehémiás most Artaxerxész király főpohárnoka. Az a dolga, hogy bort töltsön a királynak, és meggyőződjön róla, hogy senki sem próbálja megmérgezni urát. Ez igen fontos feladat.

Egy nap látogatók érkeznek Nehémiáshoz Izrael földjéről. A testvére, Hanáni jött el, és vele más férfiak is. Beszélnek az izraeliták súlyos gondjairól, köztük arról, hogy Jeruzsálem falai még mindig romokban hevernek. Ennek hallatán Nehémiás nagyon elszomorodik, és Jehovához fordul segítségért. Egyszer csak a királynak feltűnik Nehémiás lehangoltsága, és megkérdezi:

– Miért vagy olyan szomorú?

Nehémiás elmondja, hogy Jeruzsálem rossz állapota és romba dőlt falai miatt bánkódik.

– Mit kívánsz? – kérdezi a király.

– Hadd menjek el Jeruzsálembe, hogy újjáépíthessem a falakat – válaszolja Nehémiás.

Artaxerxész király nagyon kedves. Elengedi Nehémiást, és segít neki fát szerezni az építési munkához. Amint Nehémiás Jeruzsálembe ér, elmondja terveit. Az embereknek tetszik az elképzelése, és ezt mondják:

– Lássunk hozzá az építkezéshez!

Mikor az izraeliták ellenségei meglátják az épülő falakat, ezt mondják:

– Felmegyünk, és megöljük őket. Akkor majd abbamarad az építkezés.

Ámde Nehémiás értesül tervükről, ezért kardot és lándzsát ad a munkásoknak, és ezt mondja:

– Ne féljetek ellenségeinktől! Harcoljatok testvéreitekért, gyermekeitekért, feleségeitekért és otthonaitokért!

Az emberek nagyon bátrak. Éjjel-nappal kéznél vannak a fegyvereik, úgy folytatják az építkezést. Csupán ötvenkét nap, és a falak állnak! Most már biztonságban érzik magukat az emberek a városban. Nehémiás és Ezsdrás Isten törvényére oktatja a népet, és az emberek boldogok.

De helyzetük mégsem olyan, mint mielőtt Babilonba hurcolták őket. Perzsia királya uralkodik fölöttük, és őt kell szolgálniuk. Ám Jehova megígérte nekik, hogy új királyt küld, aki békét hoz az embereknek. Ki lehet ez a király? Hogyan hoz békét a földre? Közel 450 évnek kell eltelnie, amíg további részletekre derül fény ezzel kapcsolatban. Akkor megszületik egy gyermek, ami nagyon fontos eseménynek számít. Ez azonban már egy másik történet.