Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

5. RÉSZ

A babiloni fogságtól Jeruzsálem falainak újjáépítéséig

A babiloni fogságtól Jeruzsálem falainak újjáépítéséig

A babiloni fogságban az izraeliták sokszor néztek szembe hitpróbákkal. Sidrákot, Misákot és Abednegót tüzes kemencébe vetették, de Isten kimentette őket onnan. Később, miután a médek és a perzsák legyőzték Babilont, Dánielt az oroszlánok vermébe dobták, de Isten őt is megoltalmazta, bezárva az oroszlánok száját.

Végül a perzsa király, Círusz felszabadította az izraelitákat, így visszatérhettek szülőföldjükre. Ez pontosan hetven évvel azután történt, miután foglyokként Babilonba hurcolták őket. Jeruzsálembe érkezésük után először Jehova templomának a felépítéséhez láttak hozzá. Az ellenségeik azonban hamarosan leállították a munkájukat. Emiatt a templomot csak huszonkét évvel a visszatérésük után fejezték be.

Ezt követően megtudjuk, hogy Ezsdrás Jeruzsálembe utazik, hogy szebbé tegye a templomot, mintegy negyvenhét évvel a templom elkészülte után. Később, tizenhárom évvel Ezsdrás utazása után Nehémiás segített felépíteni Jeruzsálem lerombolt falait. Az ÖTÖDIK rész 152 év történelmét öleli fel.

 

EBBEN A RÉSZBEN

77. TÖRTÉNET

Nem hajoltak meg

Meg fogja Isten menteni a három hűséges fiatalt, akit tüzes kemencébe vetnek?

78. TÖRTÉNET

Kézírás a falon

Dániel próféta megfejti a négy rejtélyes szó jelentését.

79. TÖRTÉNET

Dániel az oroszlánveremben

Bár Dánielt halálra ítélik, lehet, hogy mégis életben marad?

80. TÖRTÉNET

Isten népe elhagyja Babilont

Círusz, Perzsia királya Babilon elfoglalásával egy próféciát teljesített be és most egy másik próféciát is beteljesít.

81. TÖRTÉNET

Bíztak Isten segítségében

Az izraeliták, hogy Istennek engedelmeskedjenek, megszegik az emberek törvényét. Megáldja őket Isten?

82. TÖRTÉNET

Márdokeus és Eszter

Bár Vásti királynő szép volt, Ahasvérus király Esztert választotta királynőnek helyette. Miért döntött így?

83. TÖRTÉNET

Jeruzsálem falai

A falak újjáépítése közben a munkásoknak éjjel-nappal kéznél kell tartaniuk a fegyvereiket.