Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

49. TÖRTÉNET

Megáll a nap

Megáll a nap

NÉZD Józsuét! Épp azt kéri, hogy álljon meg a nap. És a nap megáll. Egy teljes napig ott marad az ég közepén. Ez Jehova műve! De lássuk csak, miért akarja Józsué, hogy tovább süssön a nap.

Amikor Kánaán öt gonosz királya harcolni kezd a gibeoniakkal, ők elküldenek valakit Józsuéhoz segítségért.

– Gyere hozzánk gyorsan! – mondja a követ. – Ments meg minket! A hegyvidék minden királya felvonult, hogy szolgáid ellen harcoljon.

Józsué azon nyomban elindul az összes harcosával. Egész éjszaka menetelnek. Amikor Gibeonba érkeznek, az öt király katonái ijedtükben megfutamodnak. Jehova ekkor óriási jégdarabokat zúdít rájuk az égből, és több katona hal meg ezektől, mint ahányat Józsué harcosai ölnek meg.

Józsué látja, hogy nemsokára lenyugszik a nap. A sötétség leple alatt az öt gonosz király sok katonája elszökne. Ezért imádkozik Józsué Jehovához, majd így szól:

– Állj meg, nap!

S mivel a nap tovább süt, az izraeliták be tudják fejezni győztes harcukat.

Kánaánban még sok gonosz király van, akik gyűlölik Isten népét. Józsué és hadserege úgy hat év alatt tudja legyőzni az ország harmincegy királyát. Ezután Józsué megszervezi, hogy Kánaán földje fel legyen osztva azok között a törzsek között, amelyek még nem kaptak földet.

Az évek múlnak, és Józsué végül száztíz éves korában meghal. Amíg ő és a barátai életben vannak, a nép engedelmeskedik Jehovának. De miután ezek a jó emberek meghalnak, a nép kezd rosszra hajlani, és így bajba jut. Ekkor van igazán szükségük Isten segítségére.