Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

106. TÖRTÉNET

Szabadulás a börtönből

Szabadulás a börtönből

NÉZD csak! Az angyal szélesre tárja a börtön ajtaját. Kiszabadítja Jézus apostolait. Vajon miért börtönözték be őket? Vizsgáljuk meg!

Még nem telt el sok idő azóta, hogy Jézus tanítványai beteltek szent szellemmel. Egy délután Péter és János elmegy a templomba Jeruzsálemben. A bejárat közelében van egy ember, aki egész életében nyomorék volt. Naponta elviszik őt oda, hogy kéregethessen azoktól, akik a templomba mennek. Meglátva Pétert és Jánost, könyörög, hogy adjanak neki valamit. Vajon mit tesznek az apostolok? Megállnak és ránéznek erre a szegény emberre.

– Pénzem nincs – szól Péter –, de amim van, azt adom neked: Jézus nevében, kelj fel és járj!

Péter ekkor megfogja az ember jobb kezét, az pedig felugrik és járni kezd. Az emberek elámulnak e nagy csoda láttán, és nagyon örülnek neki.

– Ezt a csodát Isten erejével tettük, aki feltámasztotta Jézust – jelenti ki Péter.

János és ő még beszélnek, amikor megjelenik néhány vallási vezető. Dühösek amiatt, hogy Péter és János Jézus feltámadásáról beszél az embereknek. Elfogják hát, és börtönbe vetik őket.

Másnap sok vallási vezető gyűlik össze. Eléjük vezetik Pétert, Jánost és a férfit, akit meggyógyítottak.

– Milyen erővel vittétek véghez ezt a csodát? – kérdezik tőlük.

Péter elmondja nekik, hogy Isten erejével tették, aki feltámasztotta Jézust. A papok nem tudják, mitévők legyenek, hiszen nem tagadhatják, hogy ez a bámulatos csoda megtörtént. Így hát, miután figyelmeztetik az apostolokat, hogy ne beszéljenek többé Jézusról, szabadon bocsátják őket.

Ahogy múlnak a napok, az apostolok továbbra is prédikálnak Jézusról, és gyógyítják a betegeket. A csodák híre gyorsan terjed. Még a környékbeli városokból is tömegesen hoznak betegeket, hogy az apostolok meggyógyítsák őket. A vallási vezetőket féltékenység tölti el, ezért elfogják és börtönbe zárják az apostolokat. Rabságuk azonban nem tart sokáig.

Éjszaka Isten angyala kinyitja a börtön ajtaját, ahogy itt láthatod. Az angyal így szól:

– Menjetek, álljatok ki a templomban, és továbbra is prédikáljatok az embereknek!

Másnap reggel, mikor a vallási vezetők a börtönbe küldenek az apostolokért, azok már nincsenek ott. Később rájuk találnak a templomban, amint tanítanak, és a szanhedrin elé viszik őket.

– Szigorúan megparancsoltuk, hogy ne tanítsatok többé Jézusról – mondják a vallási vezetők –, ti mégis betöltöttétek Jeruzsálemet a tanításotokkal.

– Mint uralkodónak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, semmint embereknek – felelik az apostolok.

Folytatják tehát a jó hír hirdetését. Kövessük mi is szép példájukat!