Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

35. TÖRTÉNET

Jehova törvényt ad

Jehova törvényt ad

ÚGY két hónappal azután, hogy az izraeliták elhagyták Egyiptomot, a Sínai-hegyhez, más néven a Hórebhez érkeznek. Ez ugyanaz a hely, ahol Jehova az égő bokorból beszélt Mózessel. A nép letáborozik, és egy ideig itt marad.

Amíg lent várakoznak, Mózes felkapaszkodik a hegyre. Odafent, a hegytetőn Jehova elmondja Mózesnek, hogy azt akarja, hogy az izraeliták engedelmeskedjenek neki, és különleges népévé legyenek. Amikor Mózes lejön, közli az izraelitákkal, amit Jehova mondott. Ők kijelentik, hogy engedelmeskedni fognak Jehovának, mert szeretnének az ő népe lenni.

Jehova most valami szokatlan dolgot tesz. Füstbe borítja a hegy csúcsát, és hangos mennydörgést hallat. A néphez is szól:

– Én vagyok Jehova, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről.

Majd ezt parancsolja:

– Rajtam kívül semmilyen más istent nem imádhattok.

Isten további kilenc parancsolatot vagy törvényt ad az izraelitáknak. Ők nagyon félnek, és ezt mondják Mózesnek:

– Te beszélj velünk, mert félünk, hogy ha Isten szól hozzánk, meghalunk.

Jehova később ezt mondja Mózesnek:

– Gyere fel hozzám a hegyre. Adok neked két kőtáblát, melyre felírtam a törvényeket. Ezeket kell megtartania a népnek.

Mózes tehát ismét felmegy a hegyre. Negyven nap és negyven éjjel marad ott.

Istennek sok-sok törvénye van a népe számára. Mózes leírja ezeket a törvényeket. Isten a két kőtáblát is átadja Mózesnek. Ezekre maga Isten írta fel a tíz törvényt, melyeket az egész nép előtt kihirdetett. Ezt tízparancsolatnak hívják.

A tízparancsolat fontos törvényeket tartalmaz. De a többi törvény is fontos, melyet Isten az izraelitáknak ad. Az egyik törvény így hangzik: „Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész elméddel, egész lelkeddel és egész erőddel.” Egy másik kimondja: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” Isten Fia, Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez a két legnagyobb törvény, amelyet Jehova a népének, Izraelnek adott. Később még sokat tanulunk Isten Fiáról és a tanításairól.