Esikel 9:1-11

  • Sikis man blong kilim man i ded mo man we i gat hon blong ink (1-11)

    • Jajmen i stat long tabu ples (6)

9  Biaen mi harem hem i singaot long bigfala voes se: “!Singaot olgeta we bambae oli panisim taon ya, mo olgeta evriwan oli mas kam wetem ol tul long han blong olgeta, blong spolemgud taon ya!”  Nao mi luk sikis man we oli aot long saed blong get we i stap antap,+ long saed i go long not, mo olgeta evriwan oli stap kam wetem ol tul blong smasem ol samting long han blong olgeta. Mo long medel blong olgeta, i gat wan man we i werem linen klos, mo long weist blong hem, i gat wan hon blong ink* blong sekretari. Nao olgeta oli kam insaed mo oli stanap klosap long olta we oli wokem long kopa.+  Nao glori blong God blong Isrel+ i girap long ples we i stap long hem, hemia antap long ol jerubim, mo i muv i go long fored blong doa blong haos ya,+ mo hem i stat blong singaot i go long man we i werem linen klos, we long weist blong hem i gat hon blong ink blong sekretari.  Jehova i talem long hem se: “Yu gotru long taon ya, hemia tru long Jerusalem, mo yu putum wan mak long fored blong hed blong ol man we oli stap pulum nogud win blong olgeta, mo oli stap krae+ from olgeta nogud samting we oli stap hapen long taon ya.”+  Mo mi harem hem i talem long ol narafala man ya se: “Yufala i folem hem i gotru long taon ya, mo yufala i kilim ol man oli ded. Yufala i no mas letem ae blong yufala i sore, mo yufala i no mas gat sore.+  Olfala man, yangfala man, gel we i no save man yet, smol pikinini, mo ol woman, yufala i mas kilim olgeta evriwan oli ded.+ Be yufala i no mas go klosap long eni man we i gat mak long hem.+ Yufala i mas stat long tabu ples ya blong mi.”+ Ale olgeta oli stat long ol elda we oli stap long fored blong haos ya.+  Biaen hem i talem long olgeta se: “Yufala i go mekem haos ya i kam doti, mo fulumap yad ya long ol man we oli ded.+ !Go!” Ale oli goaot mo oli kilim i ded ol man long taon ya.  Taem oli stap kilim ol man ya oli ded, mi wan nomo mi stap, nao mi foldaon we fes blong mi i go long graon mo mi singaot bigwan se: “!O sore tumas Hae Masta Jehova! ?Bambae yu kilim i ded olgeta man Isrel tu we oli laef yet i stap, taem yu stap kafsaedem kros blong yu long Jerusalem?”+  Ale hem i talem long mi se: “Mastik blong haos blong Isrel mo Juda, i bigwan we i bigwan tumas.+ Kantri ya i fulap long blad we i ron,+ mo taon ya i fulap long kruked fasin.+ From we olgeta oli talem se: ‘Jehova i aot finis long kantri ya, mo Jehova i no stap lukluk.’+ 10  Be mi, ae blong mi bambae i no gat sore mo bambae mi no soem sore.+ Bambae mi mekem ol nogud frut blong ol fasin blong olgeta i gobak long hed blong olgeta.” 11  Biaen mi luk man ya we i werem linen klos mo we hon blong ink i stap long weist blong hem, i karem tok i kambak, i se: “Mi mi mekem stret olsem we yu yu talem long mi.”

Ol futnot

NT: “samting blong holem ink we ol skraeb oli stap yusum.”