Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Naɔmun fluwa’n

Ndɛ tre

1 2 3

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Ɲanmiɛn tu i klunngbɔ i kpɔfuɛ’m be su (1-7)

   • Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ be su i kunngba cɛ (2)

   • Be nga be fia Zoova sin’n, be ndɛ lo i (7)

  • Bé wá núnnún Ninivu klɔ’n (8-14)

   • Ɲrɛnnɛn’n su juman kpɛ nɲɔn (9)

  • Jasin fɛ m’ɔ ti Zida liɛ’n (15)

 • 2

  • Bé wá búbú Ninivu klɔ’n (1-13)

   • “Bé tíke nzue ba’m be anuan mun” (6)

 • 3

  • “Sran kunfuɛ’m be klɔ’n i yako!” (1-19)

   • Like nga ti yɛ be di Ninivu i jɔlɛ’n (1-7)

   • Ninivu wá tɔ́ kɛ No-Amɔnun sa (8-12)

   • Saan Ninivu tɔ́ (13-19)