Yəhyanın yazdığı müjdə 6:1—71

  • İsa 5000 adamı doyurur (1—15)

  • İsa suyun üstü ilə yeriyir (16—21)

  • İsa göydən gələn çörəkdir (22—59)

  • İsanın sözləri çoxlarına pis gəlir (60—71)

6  Bundan sonra İsa Cəlilə, yəni Təbəriyyə dənizinin o biri tayına yollandı.+  İsanın xəstələri möcüzə ilə sağaltdığını görən çoxlu sayda adam onun dalınca gedirdi.+  İsa bir dağa qalxıb şagirdləri ilə birlikdə orada oturdu.  Bu hadisə yəhudilərin Pasxa bayramı+ yaxınlaşan vaxt olmuşdu.  İsa başını qaldırıb gördü ki, yanına çoxlu adam gəlir. O, Filipə dedi: «Bu adamlar üçün haradan çörək alaq?»+  İsa nə edəcəyini bilirdi, bunu sadəcə Filipi sınamaq üçün dedi.  Filip cavab verdi: «Bu qədər adama heç iki yüz dinarlıq* çörək də bəs eləməz ki, heç olmasa hərəsi bir tikə yesin».  Şagirdlərdən biri, Şimon Butrusun qardaşı Andreas dedi:  «Burada bir oğlan uşağında beş arpa çörəyi və iki balaca balıq var. Amma bu qədər adam üçün bunlar nədir ki?»+ 10  İsa dedi: «Camaatı yerə oturdun». Ora otluq idi. Adamlar oturdular. Kişilərin sayı təxminən beş min nəfər olardı.+ 11  İsa çörəkləri götürüb Allaha şükür etdi və sonra oturanlara payladı. Eləcə də hər kəsə istədiyi qədər balıq payladı. 12  Camaat yeyib doyandan sonra İsa şagirdlərinə dedi: «Artıq qalan tikələri yığın ki, heç nə zay olmasın». 13  Şagirdlər artıq qalan tikələri yığdılar, beş arpa çörəyindən on iki dolu səbət yığıldı. 14  Camaat İsanın möcüzələrini görəndə dedi: «Bu adam, doğrudan da, dünyaya gəlməli olan Peyğəmbərdir».+ 15  İsa bilirdi ki, onlar onu zorla padşah etmək üçün gələcəklər. Buna görə də tək-tənha dağa qalxdı.+ 16  Axşamüstü şagirdlər dənizə tərəf düşdülər+ 17  və qayığa minib dənizin o biri tayına, Kəfərnahuma üzdülər. Artıq hava qaralmışdı, amma İsa hələ onların yanına gəlməmişdi.+ 18  Güclü külək əsdiyindən dəniz coşurdu.+ 19  Şagirdlər avar çəkə-çəkə təxminən beş-altı kilometr* üzmüşdülər ki, suyun üstü ilə yeriyib qayığa yaxınlaşan İsanı gördülər. Onları vahimə bürüdü. 20  Ancaq İsa onlara dedi: «Mənəm, qorxmayın!»+ 21  Şagirdlər sevincək İsanı qayığa götürdülər. Qayıq dərhal mənzilbaşına çatdı.+ 22  Ertəsi gün dənizin o biri sahilində qalmış camaat gördü ki, sahildə qayıq yoxdur. İsa şagirdləri ilə orada olmuş balaca qayığa minməmişdi, şagirdlər dənizə tək çıxmışdılar. 23  Ağanın Allaha şükür etdiyi və camaatın çörək yediyi yerin yaxınlığına Təbəriyyədən bir neçə qayıq gəldi. 24  Adamlar İsa ilə şagirdlərini orada görməyəndə qayıqlarına minib İsanı axtarmaq üçün Kəfərnahuma gəldilər. 25  Onlar İsanı dənizin o biri sahilində tapanda dedilər: «Rabbi*+, sən bura nə vaxt gəldin?» 26  İsa onlara cavab verdi: «Siz möcüzə gördüyünüz üçün yox, o çörəklərdən yeyib doyduğunuz üçün məni axtarırsınız.+ 27  Xarab olub gedən qida üçün əlləşməyin, əbədi həyat+ gətirən və daim qalan qidadan ötrü çalışın. Bu qidanı sizə insan Oğlu verəcək, çünki Atamız Allah Oğulu bəyənib və onun üzərinə möhürünü vurub».+ 28  Onda adamlar İsaya dedilər: «Nə edək ki, Allaha xoş getsin?» 29  İsa onlara cavab verdi: «Allahın göndərdiyi insana iman etsəniz, Ona xoş gedər».+ 30  Onlar dedilər: «Bir möcüzə göstər,+ biz də görüb sənə inanaq. Nə göstərə bilərsən? 31  Bizim əcdadlarımız səhrada manna yeyiblər,+ necə ki yazılıb: “Allah onlara göydən çörək verdi”».+ 32  İsa onlara dedi: «Bunu bilin ki, Musa sizə göydən gələn həqiqi çörəyi verməmişdi. Göydən gələn həqiqi çörəyi sizə indi Atam verir. 33  Allahın verdiyi çörək göydən gələn və bəşəriyyətə* həyat verən insandır». 34  Onlar dedilər: «Ağa, bizə həmişə bu çörəyi ver». 35  İsa onlara dedi: «Həyat çörəyi mənəm. Ardımca gələn heç vaxt acmayacaq və mənə iman edən əsla susamayacaq.+ 36  Amma dediyim kimi, siz məni görsəniz də inanmırsınız.+ 37  Atamın mənə verdiyi hər kəs ardımca gələcək. Ardımca gələni isə mən heç vaxt qovmaram.+ 38  Çünki mən özümün yox, məni göndərənin iradəsini yerinə yetirmək üçün+ göydən gəlmişəm.+ 39  Məni göndərənin iradəsi isə budur ki, Onun mənə verdiyi adamlardan heç birini itirməyim, axırıncı gündə onları dirildim.+ 40  Bəli, Atamın iradəsi budur ki, Oğulu qəbul edib ona iman edən hər kəs əbədi həyata+ qovuşsun. Mən axırıncı gündə onu dirildəcəyəm».+ 41  Onda yəhudilər İsanın «mən göydən gəlmiş çörəyəm»+ sözlərinə görə deyinməyə başladılar. 42  Onlar deyirdilər: «Məgər bu, Yusifin oğlu İsa deyil? Biz onun atasını da, anasını da yaxşı tanıyırıq.+ Bəs necə olur ki, o deyir: “Mən göydən gəlmişəm”?» 43  İsa onlara dedi: «Bəsdirin deyindiniz. 44  Əgər məni göndərmiş Atam cəlb etməsə, heç kim mənim ardımca gələ bilməz.+ Mən axırıncı gündə o adamı dirildəcəyəm.+ 45  Peyğəmbərlərin kitabında da yazılıb: “Onların hamısı Yehovadan elm alacaq”.+ Atamı dinləyib Ondan elm almış hər bir adam ardımca gəlir. 46  Atanı yalnız Onun yanından gələn görüb,+ ondan başqa heç kim görməyib. Atanı o görüb.+ 47  Eşidin və agah olun, iman edən əbədi həyata qovuşacaq.+ 48  Mən həyat çörəyiyəm.+ 49  Sizin əcdadlarınız səhrada manna yedilər, amma axırda öldülər.+ 50  Göydən gəlmiş həqiqi çörəyi yeyənsə ölməyəcək. 51  Mən göydən gəlmiş diri çörəyəm. Bu çörəkdən yeyən əbədi yaşayacaq. Bəli, bəşəriyyətin həyatı uğrunda verəcəyim çörək mənim bədənimdir».+ 52  Onda yəhudilər öz aralarında mübahisəyə başladılar: «Nə? Bu adam bizə öz bədənini verəcək, biz də onu yeyəcəyik?!» 53  İsa onlara dedi: «Eşidin və agah olun, əgər insan Oğlunun bədənini yeməsəniz, qanını içməsəniz, həyata qovuşmayacaqsınız.+ 54  Mənim bədənimdən yeyib qanımdan içənin əbədi həyatı var və mən axırıncı gündə onu dirildəcəyəm.+ 55  Mənim bədənim həqiqi qidadır, qanım həqiqi içkidir. 56  Bədənimdən yeyən və qanımdan içən mənimlə vəhdətdədir, mən də onunla vəhdətdəyəm.+ 57  Necə ki var olan Atam məni göndərib və mən Onun sayəsində yaşayıram, bədənimdən yeyən də mənim sayəmdə yaşayacaq.+ 58  Göydən gəlmiş çörək budur. O, əcdadlarınızın yediyi çörək kimi deyil. Onlar bu çörəkdən yedilər, amma öldülər. Bu çörəyi yeyən isə əbədi yaşayacaq».+ 59  O, bunları Kəfərnəhumda, sinaqoqda* vəz edərkən* söylədi. 60  Bunları eşidən şagirdlərdən bir çoxu dedi: «Bu nə danışır?! Bu sözlərə necə qulaq asmaq olar?!» 61  İsa şagirdlərin buna görə deyindiyini bildiyindən onlara dedi: «Bu sözlərim sizə xoş gəlmədi? 62  Bəs insan Oğlunun əvvəllər olduğu yerə qayıtdığını+ görsəniz, nə edəcəksiniz? 63  Həyatı müqəddəs ruh verir,+ bədəndən isə heç bir fayda yoxdur. Sizə dediyim sözlər müqəddəs ruhdandır, onlar həyat verir.+ 64  Amma aranızda elələri var ki, inanmır». İsa kimlərin inanmadığını və kimin onu satacağını qabaqcadan bilirdi.+ 65  O, sözünə davam edib dedi: «Buna görə sizə dedim: “Atam izin verməsə, kimsə yanıma gələ bilməz”».+ 66  Bundan sonra onun şagirdlərindən bir çoxu öz köhnə məşğuliyyətlərinə qayıtdı+ və daha onun ardınca getmədi. 67  Onda İsa on iki həvaridən soruşdu: «Bəlkə, siz də getmək istəyirsiniz?» 68  Şimon Butrus cavab verdi: «Ağa, kimin yanına gedək?+ Əbədi həyatın sözləri səndədir.+ 69  Biz inanırıq, bilirik ki, sən Allahın Müqəddəsisən».+ 70  İsa onlara dedi: «Sizin on ikinizi də mən seçmişəm,+ ancaq sizdən biri böhtançıdır*».+ 71  O, bunu Şimon İskəryutun oğlu Yəhuda haqqında deyirdi. Yəhuda on iki həvaridən biri+ olsa da, sonradan İsanı satdı.

Haşiyələr

Hərfən: təxminən 2530 stadi. B14 əlavəsinə bax.
Yəhudi ruhanilərinə verilən şərəfli ad.
Hərfən: dünyaya.
Digər variant: xalq məclisində.
Yaxud təlim verərkən.
Yaxud iblis. Yun. diabolos.