Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 15

Xoşbəxtliyin sirləri

«Məhəbbət olan yerdə tərəvəz yemək nifrət olan yerdə yağlı dana əti yeməkdən yaxşıdır».

Məsəllər 15:17

«Mən sənin Allahın Yehovayam, Mən sənin xeyrinə səni öyrədirəm, səni getməli olduğun yolla aparıram».

Əşiya 48:17

«Allaha ehtiyacı olduğunu dərk edənlər xoşbəxtdir, çünki səmavi Padşahlıq onlarındır».

Mətta 5:3

«Başqasını özünü sevdiyin kimi sev».

Mətta 22:39

«İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin».

Luka 6:31

«Allahın sözünü eşidib ona əməl edənlər xoşbəxtdirlər!»

Luka 11:28

«İnsanın var-dövləti başından aşıb-daşsa da, həyatı bundan asılı deyil».

Luka 12:15

«Buna görə də yeməyimiz, paltarımız varsa, bunlara qane olacağıq».

1 Timutiyə 6:8

«Vermək almaqdan daha çox xoşbəxtlik gətirir».

Həvarilərin işləri 20:35