Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A6-A

Sxem: Yəhuda və İsrail padşahları və peyğəmbərlər (I hissə)

İkiqəbiləli Yəhuda padşahlığının padşahları

997 b.e.ə.

Rəhabam — 17 il

980

Əbiyya (Əbyam) — 3 il

978

Asa — 41 il

937

Yəhuşafat — 25 il

913

Yəhuram — 8 il

təx. 906

Əhəzya — 1 il

təx. 905

Ətəlya (məlikə) — 6 il

898

Yuəs — 40 il

858

Amisay — 29 il

829

Üziyyə (Əzriya) — 52 il

Onqəbiləli İsrail padşahlığının padşahları

997

Ərubam — 22 il

təx. 976

Nadab — 2 il

təx. 975

Başa — 24 il

təx. 952

İlah — 2 il

Zümri — 7 gün (təx. 951)

təx. 947

Omri və Tibni — 4 il

Omri (təkbaşına) — 8 il

təx. 940

Əhəb — 22 il

təx. 920

Əhəzya — 2 il

təx. 917

Yəhuram — 12 il

təx. 905

Yəhu — 28 il

876

Yəhəz — 14 il

təx. 862

Yəhəz və Yuəs — 3 il

təx. 859

Yuəs (təkbaşına) — 16 il

təx. 844

II Ərubam — 41 il

  • Peyğəmbərlərin siyahısı

  • Yuil

  • İlyas

  • Əlyəsə

  • Yunus

  • Amus