Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A7-A

İsa peyğəmbərin həyatı. Əsas hadisələr

Dörd müjdədəki hadisələr xronoloji ardıcıllıqla verilib

Növbəti sxemlərdəki xəritələrdə İsa Məsihin gəzdiyi yerlər və müjdəçilik səyahətləri öz əksini tapıb. Xəritələrdəki ox işarələri istiqaməti göstərir, dəqiq marşrutu bildirmir.

İsa Məsihin xidmətinə qədərki hadisələr

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

B.e.ə. 3-cü il

Yerusəlim, məbəd

Cəbrayıl mələk kahin Zəkəriyyəyə Yəhyanın doğulacağını xəbər verir

   

1:5—25

 

B.e.ə. təx. 2-ci il

Nasirə; Yəhudiyyə

Cəbrayıl mələk Məryəmə İsanın doğulacağını xəbər verir; Məryəm qohumu İlsəbagilə gedir

   

1:26—56

 

B.e.ə. 2-ci il

Yəhudiyyə dağlıq bölgəsi

Yəhya anadan olur, ona ad verirlər; Zəkəriyyə peyğəmbərlik edir; Yəhya çöllükdə məskunlaşacaq

   

1:57—80

 

B.e.ə. 2-ci il, təx. 1 okt.

Beytləhm

İsa peyğəmbər doğulur; «Söz» insan olur

1:1—25

 

2:1—7

1:14

Beytləhm yaxınlığında; Beytləhm

Mələk çobanlara müjdə gətirir; mələklər Allahı mədh edir; çobanlar körpəni görməyə gəlirlər

   

2:8—20

 

Beytləhm; Yerusəlim

Körpə İsa 8-ci gündə sünnət edilir; 40 gündən sonra valideynləri onu məbədə gətirir

   

2:21—38

 

B.e.ə. 1-ci il, yaxud b.e. 1-ci ili

Yerusəlim; Beytləhm; Misir; Nasirə

Münəccimlərin gəlişi; Yusifgil Misirə qaçır; Hirod körpə oğlanları öldürür; Yusifgil Misirdən qayıdıb Nasirədə məskunlaşır

2:1—23

 

2:39, 40

 

B.e. 12-ci ili, Pasxa

Yerusəlim

12 yaşlı İsa məbəddə müəllimlərə suallar verir

   

2:41—50

 
 

Nasirə

İsa Nasirəyə qayıdır; valideynlərinin itaətində qalır; dülgərliyi öyrənir; Məryəmin daha dörd oğlu, qızları da olur (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29-cu il, bahar

Çöllük, İordan çayı

Vəftizçi Yəhya xidmətə başlayır

3:1—12

1:1—8

3:1—18

1:6—8