Kontentə keç

Mündəricatı göstər

B12-A

İsanın yer üzündə son həftəsi (I hissə)

Yerusəlim və ətraf ərazi

 1. Məbəd

 2. Getsemani bağı (?)

 3. Vali sarayı

 4. Qayafanın evi (?)

 5. Hirod Antipanın sarayı (?)

 6. Beytzata hovuzu

 7. Şilam hovuzu

 8. Sinedrion zalı (?)

 9. Qolqota (?)

 10. Hakeldama (?)

    Növbəti günlərə keçid:  8 nisan |  9 nisan |  10 nisan |  11 nisan

 8 nisan (şənbə)

GÜN BATANDA (İsraildə gün gün batandan gün batanacan davam edirdi)

 • Pasxaya altı gün qalmış Beytaniyyəyə gəlir

GÜN DOĞANDA

GÜN BATANDA

 9 nisan

GÜN BATANDA

 • Cüzamlı Şimonun evində nahar edir

 • Məryəm İsanın başına nard yağı tökür

 • Yəhudilər İsanı və İlazəri görməyə gəlir

GÜN DOĞANDA

 • Yerusəlimə təntənəli giriş

 • Məbəddə vəz edir

GÜN BATANDA

 10 nisan

GÜN BATANDA

 • Gecə Beytaniyyədə qalır

GÜN DOĞANDA

 • Səhər tezdən Yerusəlimə gəlir

 • Məbədi təmizləyir

 • Göydən Yehovanın səsi gəlir

GÜN BATANDA

 11 nisan

GÜN BATANDA

GÜN DOĞANDA

 • Məbəddə vəz edir, məsəllər söyləyir

 • Fərisiləri məhkum edir

 • Dul qadının ianəsinə nəzər yetirir

 • Zeytun dağında Yerusəlimin dağılacağını bildirir və gələcək hüzuruna əlamət verir

GÜN BATANDA