Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 B12-A

İsanın yer üzündə son həftəsi (I hissə)

8 nisan (şənbə)

GÜN BATANDA (İsraildə gün gün batandan gün batanacan davam edirdi)

 • Pasxaya altı gün qalmış Beytaniyyəyə gəlir

GÜN DOĞANDA

GÜN BATANDA

 9 nisan

GÜN BATANDA

 • Cüzamlı Şimonun evində nahar edir

 • Məryəm İsanın başına nard yağı tökür

 • Yəhudilər İsanı və İlazəri görməyə gəlir

GÜN DOĞANDA

 • Yerusəlimə təntənəli giriş

 • Məbəddə vəz edir

GÜN BATANDA

10 nisan

GÜN BATANDA

 • Gecə Beytaniyyədə qalır

GÜN BATANDA

 • Səhər tezdən Yerusəlimə gəlir

 • Məbədi təmizləyir

 • Göydən Yehovanın səsi gəlir

GÜN BATANDA

11 nisan

GÜN BATANDA

GÜN DOĞANDA

 • Məbəddə vəz edir, məsəllər söyləyir

 • Fərisiləri məhkum edir

 • Dul qadının ianəsinə nəzər yetirir

 • Zeytun dağında Yerusəlimin dağılacağını bildirir və gələcək hüzuruna əlamət verir

GÜN BATANDA