Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A7-F

İsa peyğəmbərin həyatı. İsa peyğəmbərin İordanın şərq tərəfində növbəti xidməti

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

32-ci il, Həsr etmə bayramından sonra

İordanın o tayındakı Beytaniyyə

Yəhyanın vəftiz etdiyi yerə gedir; çoxları İsaya iman gətirir

     

10:40—42

Pereya

Şəhərlərdə, kəndlərdə vəz edə-edə Yerusəlimə gedir

   

13:22

 

Dar qapıdan girməyi məsləhət görür; Yerusəlimə görə ah çəkir

   

13:23—35

 

Güman ki, Pereya

Təvazökarlığı öyrədir; məsəllər: yuxarı başda oturmamaq barədə; bəhanə gətirib ziyafətə gəlməyən qonaqlar

   

14:1—24

 

İsanın şagirdi olmaq qurban tələb edir

   

14:25—35

 

İtmiş qoyun, itmiş pul, itmiş oğul məsəlləri

   

15:1—32

 

Nadürüst nökərbaşı, varlı adam və İlazər məsəlləri

   

16:1—31

 

İman yolunda maneələr, bağışlamaq və iman

   

17:1—10

 

Beytaniyyə

İlazər ölür, İsa onu dirildir

     

11:1—46

Yerusəlim; Əfraim

İsaya sui-qəsd hazırlanır; oradan gedir

     

11:47—54

Səməriyyə; Cəlilə

On cüzamlını sağaldır; Allahın Padşahlığının necə gələcəyini söyləyir

   

17:11—37

 

Səməriyyə və ya Cəlilə

Hakim və dul qadın, fərisi və vergiyığan məsəlləri

   

18:1—14

 

Pereya

Evlilik və boşanma barədə danışır

19:1—12

10:1—12

   

Uşaqlara xeyir-dua verir

19:13—15

10:13—16

18:15—17

 

Varlı adamın sualı; üzümlükdə çalışan və bərabər muzd alan işçilər məsəli

19:16—20:16

10:17—31

18:18—30

 

Güman ki, Pereya

Öləcəyi barədə üçüncü dəfə danışır

20:17—19

10:32—34

18:31—34

 

Yaqubla Yəhyanın anasının xahişi

20:20—28

10:35—45

   

Əriha

İki koru sağaldır; Zəkkayın evində qonaq olur; on mina məsəli

20:29—34

10:46—52

18:35—19:28