Yəhya 20:1—31

  • Sərdabə boşdur! (1—10)

  • İsa Məcdəlli Məryəmə görünür (11—18)

  • İsa şagirdlərinə görünür (19—23)

  • Tomas şübhə edir, sonra inanır (24—29)

  • Bu tumarın məqsədi (30, 31)

20  Həftənin ilk günü* səhər tezdən, hələ hava açılmamış Məcdəlli Məryəm sərdabəyə gəldi+ və gördü ki, sərdabənin ağzındakı daş qırağa çəkilib.+  O qaçıb Şimon Butrusun və İsanın sevdiyi o biri şagirdin+ yanına gəldi və dedi: «Ağanı sərdabədən+ götürüblər, bilmirik aparıb hara qoyublar».  Onda Butrus və o biri şagird sərdabəyə yollandılar.  Onların ikisi də qaçırdılar, amma o biri şagird Butrusdan bərk qaçırdı və sərdabəyə birinci çatdı.  O, içəri boylanıb yerdəki kətan parçanı gördü,+ lakin içəri girmədi.  Şimon Butrus da gəlib çatdı və sərdabəyə girdi. O da yerdəki parçanı  və İsanın başını örtən dəsmalı gördü. Dəsmal kətan parçadan ayrı bir yerdə bürmələnib qalmışdı.  Onda sərdabəyə birinci çatmış o biri şagird də içəri girdi. O, bunları gördü və inandı.  Onlar Müqəddəs Yazılarda onun diriləcəyi haqda deyilmiş sözü hələ dərk etməmişdilər.+ 10  Beləcə, şagirdlər evlərinə qayıtdılar. 11  Məryəm isə sərdabənin yanında durub ağlayırdı. O ağlaya-ağlaya içəriyə boylandı 12  və ağ libaslı iki mələk gördü.+ Mələklərdən biri İsanın cəsədinin qoyulduğu yerin baş tərəfində, o birisi ayaq tərəfində oturmuşdu. 13  Onlar Məryəmə dedilər: «Niyə ağlayırsan?» O cavab verdi: «Ağamı aparıblar, bilmirəm hara qoyublar». 14  O, bunu deyəndən sonra çönüb gördü ki, İsa arxada durub. Lakin Məryəm başa düşmədi ki, bu, İsadır.+ 15  İsa ona dedi: «Bacım, niyə ağlayırsan? Kimi axtarırsan?» Məryəm elə bilirdi ki, bu, bağbandır. Ona görə də dedi: «Ağa, əgər onu sən aparmısansa, de hara qoymusan, mən gedim onu götürüm». 16  İsa ona dedi: «Məryəm!» O çönüb ibranicə: «Rabbuni!» — dedi. (Rabbuni «ustad» deməkdir.) 17  İsa ona dedi: «Tutma məni. Mən ki hələ Atamın yanına qalxmıram. Qardaşlarımın yanına get+ və onlara de: “Mən öz Atamın+ və sizin Atanızın, öz Allahımın+ və sizin Allahınızın yanına gedirəm”». 18  Məcdəlli Məryəm gəlib şagirdlərə dedi: «Mən Ağanı gördüm!» O, İsanın dediklərini onlara çatdırdı.+ 19  Həmin gün həftənin ilk günü idi. Axşamüstü şagirdlər bir yerdə oturmuşdular və yəhudilərin qorxusundan qapıları kilitləmişdilər. Qəfildən İsa gəlib ortada durdu və onları salamladı: «Sizə salam olsun!»+ 20  Sonra İsa əllərini və böyrünü onlara göstərdi.+ Şagirdlər Ağanı görəndə çox sevindilər.+ 21  İsa onlara dedi: «Sizə salam olsun!+ Atam məni dünyaya göndərdiyi kimi,+ mən də sizi dünyaya göndərirəm».+ 22  Sonra İsa onların üzərinə üfürüb dedi: «Müqəddəs ruhu alın.+ 23  Kimin günahlarını bağışlasanız, onlar bağışlanacaq, kimin günahlarını bağışlamasanız, onlar bağışlanmayacaq». 24  İsa gələndə on iki həvaridən biri olan Əkiz ləqəbli Tomas+ onlarla deyildi. 25  O biri şagirdlər ona: «Biz Ağanı gördük!» — deyəndə Tomas cavab verdi: «Əgər onun əllərində mıx izlərini görməsəm, bu yaralara barmağımla toxunmasam, əlimi onun böyrünə qoymasam,+ ömrümdə inanmaram». 26  Bu hadisədən səkkiz gün sonra şagirdlər yenə bir yerdə yığışmışdılar, Tomas da onlarla idi. Qapılar bağlı olsa da, İsa gəldi, otağın ortasında durub dedi: «Sizə salam olsun!»+ 27  Sonra üzünü Tomasa tutub dedi: «Barmağını bura qoy və əllərimə bax. Əlini uzat, böyrümə qoy və daha şübhə etmə, inan!» 28  Tomas ona cavab verdi: «Ağam, allahım!*» 29  İsa ona dedi: «Məni gördüyün üçün inandın? Görməyib iman edənlər nə xoşbəxtdirlər!» 30  Əlbəttə, İsa şagirdlərinin gözü qabağında çoxlu başqa möcüzələr də göstərdi. Lakin onlar haqqında bu tumarda yazılmayıb.+ 31  Bunlar isə ona görə yazılıb ki, siz İsanın Allahın Oğlu Məsih olduğuna inanasınız və iman sayəsində, onun adı vasitəsilə həyata qovuşasınız.+

Haşiyələr

Yaxud bazar günü. Yəhudilərdə həftə bazar günündən başlayırdı.
Yəni Allahın elçisi.