Kontentə keç

Mündəricatı göstər

B14-B

Pul və çəki

Tövratda pul və çəki vahidləri

Gera (1⁄20 şekel)

0,57 q

10 gera = 1 beqa

Beqa

5,7 q

2 beqa = 1 şekel

Pim

7,8 q

1 pim=2⁄3 şekel

Sikkələr real ölçüdə göstərilib

Şekel

11,4 q

50 şekel = 1 mina

Mina

570 q

60 mina = 1 talant

Talant

34,2 kq

Darik (Fars, qızıl)

8,4 q

Üzeyir 8:27

İncildə pul və çəki vahidləri

Lepton (Yəhudi pulu, mis, yaxud tunc)

1⁄2 kodrant

Luka 21:2

Kodrant (Roma pulu, mis, yaxud tunc)

2 lepta

Mətta 5:26

Assarion (Roma və əyalət pulu, mis, yaxud tunc)

4 kodrant

Mətta 10:29

Dinar (Roma pulu, gümüş)

64 kodrant

3,85 q

Mətta 20:10

Birgünlük əməkhaqqı (12 saat)

Dirhəm (Yunan pulu, gümüş)

3,4 q

Luka 15:8

Birgünlük əməkhaqqı (12 saat)

Didirhəm (Yunan pulu, gümüş)

2 dirhəm

6,8 q

Mətta 17:24

İkigünlük əməkhaqqı

Antakya tetradirhəmi

Sur tetradirhəmi (Sur gümüş şekeli)

Tetradirhəm (Yunan pulu, gümüş; gümüş statir də adlanır)

4 dirhəm

13,6 q

Mətta 17:27

Dördgünlük əməkhaqqı

Mina

100 dirhəm

340 q

= təxminən yüzgünlük əməkhaqqı

Talant

60 mina

20,4 kq

Mətta 18:24

Vəhy 16:21

təxminən 19 illik əməkhaqqı

Litran (Roma çəki vahidi)

327 q

Yəhya 12:3

«Çəkisi üç yüz qram olan bahalı, ətirli yağ, xalis nard»