Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A6-B

Sxem: Yəhuda və İsrail padşahları və peyğəmbərlər (II hissə)

Yəhuda padşahlığının padşahları (davamı)

B.e.ə. 777

Yutəm — 16 il

762

Əhəz — 16 il

746

Hizqiyyə — 29 il

716

Mənəssə — 55 il

661

Amun — 2 il

659

Yuşiyyə — 31 il

628

Yəhəz — 3 ay

Yəhyakim — 11 il

618

Yəhyakin — 3 ay, 10 gün

617

Sidqiyyə — 11 il

607

Yerusəlim və məbəd Babil padşahı Navuxodonosorun qoşunları tərəfindən darmadağın edilir. Davud sülaləsindən olan axırıncı padşah Sidqiyyə taxtdan salınır

İsrail padşahlığının padşahları (davamı)

təx. 803

Zəkəriyyə — 6 ay padşahlıq etdiyi qeydə alınıb

Zəkəriyyə hakimiyyətə başlayır, amma, görünür, təx. 792-ci ilə qədər onun hakimiyyəti tam təsdiqlənmir

təx. 791

Səllum — 1 ay

təx. 780

Mənahim — 10 il

Fəqay — 2 il

təx. 778

Fəqa — 20 il

təx. 758

Huşə — 9 il (təx. 748 ildən)

təx. 748

Görünür, Huşənin hakimiyyəti təx. 748-ci ildə tam bərqərar olur, yaxud, ola bilsin, Aşşur hökmdarı III Tiqlatpalasarın dəstəyini qazanır

740

Aşşur Səməriyyəni tutub İsraili işğal edir; onqəbiləli padşahlıq süquta yetir

 • Peyğəmbərlərin siyahısı

 • Əşiya

 • Mikə

 • Səfənya

 • Ərəmya

 • Nahum

 • Həbquq

 • Dənyal

 • Hizqiyal

 • Əbdiya

 • Huşə