Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A7-E

İsa peyğəmbərin həyatı. İsa peyğəmbərin Cəlilədə və Yəhudeyada uğurlu xidməti (III hissə)

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

32-ci il, Pasxadan sonra

Cəlilə dənizi; Beytsəyda

Beytsəydaya üzəndə şagirdlərinə fərisilərin mayasından uzaq durmağı söyləyir; koru sağaldır

16:5—12

8:13—26

   

Filipi Qeysəriyyəsi

Padşahlığın açarları; öləcəyini və diriləcəyini xəbər verir

16:13—28

8:27—9:1

9:18—27

 

Güman ki, Hərmun dağı

Görkəmi dəyişir; Yehova nida edir

17:1—13

9:2—13

9:28—36

 

Filipi Qeysəriyyəsi

İçinə cin girmiş oğlanı sağaldır

17:14—20

9:14—29

9:37—43

 

Cəlilə

Öləcəyini yenə xəbər verir

17:22, 23

9:30—32

9:43—45

 

Kəfərnahum

Balığın ağzındakı pulla vergini ödəyir

17:24—27

     

Padşahlıqda ən böyük kimdir?; itmiş qoyun və rəhmsiz nökər məsəlləri

18:1—35

9:33—50

9:46—50

 

Cəlilə—Səməriyyə

Şagirdlərə Padşahlığa görə hər şeydən keçməyi buyurur

8:19—22

 

9:51—62

7:2—10

İsanın Yəhudiyyədəki növbəti təbliğ fəaliyyəti

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

32-ci il, Çardaqlar bayramı

Yerusəlim

Bayramda vəz edir; fərisilər onu tutmaq üçün keşikçi göndərir

     

7:11—52

Deyir: «Mən dünyanın nuruyam»; anadangəlmə koru sağaldır

     

8:12—9:41

Güman ki, Yəhudiyyə

70 şagirdi göndərir; sevinclə qayıdırlar

   

10:1—24

 

Yəhudiyyə; Beytaniyyə

Xeyirxah səməriyyəli məsəli; Məryəmlə Martagilə qonaq gedir

   

10:25—42

 

Güman ki, Yəhudiyyə

İsa yenə düzgün dua etməyi öyrədir; israr edən dost məsəli

   

11:1—13

 

Allahın gücü ilə cinləri qovur; yenə Yunusun əlamətindən başqasını vermir

   

11:14—36

 

Fərisi ilə nahar edir; riyakar fərisiləri mühakimə edir

   

11:37—54

 

Ağılsız varlı və sadiq nökərbaşı məsəlləri

   

12:1—59

 

Şənbə günü şikəst qadını sağaldır; xardal toxumu və maya məsəli

   

13:1—21

 

32-ci il, Həsr etmə bayramı

Yerusəlim

Yaxşı çoban və qoyun ağılı məsəli; onu daşlamaq istəyirlər; İordanın o tayındakı Beytaniyyəyə yollanır

     

10:1—39