Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 18

Ailə səadəti

«Ey duaları eşidən, hər cür insan hüzuruna gələcək».

Zəbur 65:2

«Bütün qəlbinlə Yehovaya etibar et, öz ağlına güvənmə. Hər işində Onu düşün, O da yollarını rəvan edər».

Məsəllər 3:5, 6

«Əbədi həyat odur ki, Səni, tək gerçək Allahı və göndərdiyin İsa Məsihi tanısınlar».

Yəhya 17:3

«O, heç birimizdən uzaq deyil».

Həvarilərin işləri 17:27

«Daima dua edirəm ki, dəqiq bilik və tam dərrakə ilə birlikdə məhəbbətiniz də artdıqca artsın».

Filippililərə 1:9

«Əgər sizlərdən kiminsə hikməti çatışmırsa, qoy hər kəsə səxavətlə və qınamadan verən Allahdan diləsin və ona veriləcək».

Yaqub 1:5

«Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. Ey günahkarlar, əllərinizi paklayın! Ey qətiyyətsizlər, ürəyinizi təmizləyin!»

Yaqub 4:8

«Allahı sevmək Onun əmrlərinə riayət etmək deməkdir, Onun əmrləri isə ağır deyil».

1 Yəhya 5:3