Kontentə keç

Mündəricatı göstər

B5

Hüzur çadırı və baş kahin

Hüzur çadırının hissələri

 1. 1 Sandıq (Çx 25:10—22; 26:33)

 2. 2 Pərdə (Çx 26:31—33)

 3. 3 Pərdənin asıldığı sütun (Çx 26:31, 32)

 4. 4 Müqəddəs yer (Çx 26:33)

 5. 5 Ən müqəddəs yer (Çx 26:33)

 6. 6 Girişdəki pərdə (Çx 26:36)

 7. 7 Pərdənin asıldığı sütun (Çx 26:37)

 8. 8 Oyuqlu mis altlıq (Çx 26:37)

 9. 9 Buxur qurbangahı (Çx 30:1—6)

 10. 10 Hüzur çörəyi üçün masa (Çx 25:23—30; 26:35)

 11. 11 Çıraqdan (Çx 25:31—40; 26:35)

 12. 12 Çadırın kətan ipliyi (Çx 26:1—6)

 13. 13 Keçi tükündən örtük (Çx 26:7—13)

 14. 14 Qoç dərisindən örtük (Çx 26:14)

 15. 15 Suiti dərisindən örtük (Çx 26:14)

 16. 16 Çərçivə (Çx 26:15—18, 29)

 17. 17 Çərçivənin altındakı oyuqlu gümüş altlıq (Çx 26:19—21)

 18. 18 Şüvül (Çx 26:26—29)

 19. 19 Oyuqlu gümüş altlıq (Çx 26:32)

 20. 20 Mis çən (Çx 30:18—21)

 21. 21 Yandırma qurbanı üçün qurbangah (Çx 27:1—8)

 22. 22 Həyət (Çx 27:17, 18)

 23. 23 Həyətin girişi (Çx 27:16)

 24. 24 Kətandan parça çəpər (Çx 27:9—15)

Baş kahin

«Çıxış» kitabının 28-ci fəslində İsrailin baş kahininin geyimi təfərrüatı ilə təsvir edilir