Kontentə keç

Qısa məlumat: dünya üzrə

  • Yehovanın Şahidlərinin fəaliyyət göstərdikləri ölkə və ərazilər: 239

  • Yehovanın Şahidləri: 8 699 048

  • Müqəddəs Kitabı öyrənənlərin sayı: 5 666 996

  • Məsihin ölümünün anma mərasiminə gələnlər: 19 721 672

  • Yığıncaqlar: 117 960

 

Yehovanın Şahidləri dünyanın dörd bucağında

Biz, Yehovanın Şahidləri dünyanın hər yerində yaşayırıq və müxtəlif mənşəyə, mədəniyyətə məxsusuq. Ola bilsin, bizim müjdəçilik fəaliyyətimizlə tanışsınız, lakin fəaliyyətimiz bununla bitmir. Biz yaşadığımız ərazidə başqa xeyirxah işlərlə də məşğul oluruq.

Həmçinin bax

KİTABLAR VƏ BROŞÜRLƏR

Yehovanın Şahidlərinin 2022-ci xidmət ilinin ümumdünya hesabatı

Yehovanın Şahidlərinin 2021–ci ilin sentyabrından 2022–ci ilin avqustuna kimi gördüyü ümumdünya təbliğ işinin təfsilatlarına baxın.