Kontentə keç

Qısa məlumat: dünya üzrə

  • Yehovanın Şahidlərinin fəaliyyət göstərdikləri ölkə və ərazilər: 240

  • Yehovanın Şahidləri: 8 220 105

  • Müqəddəs Kitabı öyrənənlərin sayı: 9 708 968

  • Məsihin ölümünün anma mərasiminə gələnlər: 19 862 783

  • Yığıncaqlar: 118 016

 

Yehovanın Şahidləri dünyanın dörd bucağında

Biz, Yehovanın Şahidləri dünyanın hər yerində yaşayırıq və müxtəlif mənşəyə, mədəniyyətə məxsusuq. Ola bilsin, bizim müjdəçilik fəaliyyətimizlə tanışsınız, lakin fəaliyyətimiz bununla bitmir. Biz yaşadığımız ərazidə başqa xeyirxah işlərlə də məşğul oluruq.

Həmçinin bax

KITABLAR VƏ BROŞÜRLƏR

Yehovanın Şahidlərinin 2021-ci xidmət ilinin ümumdünya hesabatı

Yehovanın Şahidlərinin 2020–ci ilin sentyabrından 2021–ci ilin avqustuna kimi gördüyü ümumdünya təbliğ işinin təfsilatlarına baxın.