Kontentə keç

Mündəricatı göstər

A7-G

İsa peyğəmbərin həyatı. İsa peyğəmbərin Yerusəlimdəki son xidməti (I hissə)

ZAMAN

MƏKAN

HADİSƏ

MƏTTA

MARK

LUKA

YƏHYA

33-cü il, 8 nisan

Beytaniyyə

İsa Pasxaya altı gün qalmış ora gəlir

     

11:55—12:1

9 nisan

Beytaniyyə

Məryəm onun başına ətirli yağ çəkir

26:6—13

14:3—9

 

12:2—11

Beytaniyyə—Beytfəci—Yerusəlim

Eşşəyin belində təntənəli şəkildə Yerusəlimə girir

21:1—11, 14—17

11:1—11

19:29—44

12:12—19

10 nisan

Beytaniyyə—Yerusəlim

Əncir ağacını lənətləyir; məbədi bir daha təmizləyir

21:18, 19; 21:12, 13

11:12—17

19:45, 46

 

Yerusəlim

Böyük kahinlər və mirzələr İsanı öldürmək istəyir

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Yehova nida edir; İsa öləcəyini deyir; yəhudilər İsaya inanmır, Əşiya peyğəmbərin sözləri yerinə yetir

     

12:20—50

11 nisan

Beytaniyyə—Yerusəlim

Qurumuş əncir ağacından ibrət

21:19—22

11:20—25

   

Yerusəlim, məbəd

Gördüyü işləri nə ixtiyarla etdiyini soruşurlar; iki oğul məsəli

21:23—32

11:27—33

20:1—8

 

Qəddar bağbanlar, toy ziyafəti məsəlləri

21:33—22:14

12:1—12

20:9—19

 

Padşaha can vergisi vermək, dirilmə və ən böyük əmrlə bağlı suallara cavab

22:15—40

12:13—34

20:20—40

 

Məsih kimin oğludur?

22:41—46

12:35—37

20:41—44

 

Vay mirzələrin və fərisilərin halına

23:1—39

12:38—40

20:45—47

 

Dul qadının ianə atdığını görür

 

12:41—44

21:1—4

 

Zeytun dağı

Gələcək hüzuruna əlamət verir

24:1—51

13:1—37

21:5—38

 

On qız, talant, qoyunlar və keçilər məsəlləri

25:1—46

     

12 nisan

Yerusəlim

İsaya sui-qəsd hazırlanır

26:1—5

14:1, 2

22:1, 2

 

Yəhuda onu ələ vermək barədə sözləşir

26:14—16

14:10, 11

22:3—6

 

13 nisan (cümə axşamı; günorta)

Yerusəlim və ətrafı

Son dəfə Pasxanı keçirməyə hazırlaşır

26:17—19

14:12—16

22:7—13

 

14 nisan

Yerusəlim

Həvarilərlə birgə Pasxa yeməyini yeyir

26:20, 21

14:17, 18

22:14—18

 

Həvarilərin ayağını yuyur

     

13:1—20