Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 B12-B

İsanın yer üzündə son həftəsi (II hissə)

12 nisan

GÜN BATANDA (İsraildə gün gün batandan gün batanacan davam edirdi)

GÜN DOĞANDA

 • Bütün günü şagirdləri ilə bərabər olur

 • Yəhuda İsanı satmaq barədə kahinlərlə sözləşir

GÜN BATANDA

13 nisan

GÜN BATANDA

GÜN DOĞANDA

 • Butrusla Yəhya Pasxaya hazırlıq görür

 • Axşamüstü İsa və digər həvarilər gəlir

GÜN BATANDA

14 nisan

 GÜN BATANDA

 • Həvarilərlə Pasxanı qeyd edir

 • Həvarilərin ayağını yuyur

 • Yəhudanı yollayır

 • Ağanın şam yeməyini təsis edir

 • Getsemani bağında ələ verilir və həbs edilir

 • Həvarilər onu qoyub qaçır

 • Qayafanın evində Sinedrion qarşısında durur

 • Butrus İsanı danır

GÜN DOĞANDA

 • Yenidən Sinedrion qarşısında durur

 • Əvvəlcə Pilatın, sonra Hirodun, sonra yenidən Pilatın yanına aparılır

 • Ölümə məhkum edilir və Qolqotada edam edilir

 • Təxminən günorta saat 3-də ölür

 • Dirəkdən düşürülüb dəfn edilir

GÜN BATANDA

15 nisan (şənbə)

GÜN BATANDA

GÜN DOĞANDA

 • Pilat sərdabənin qorunmasına razı olur

GÜN BATANDA

16 nisan

GÜN DOĞANDA

 • Dəfn üçün ətirli otlar alınır

GÜN DOĞANDA

 • Dirilir

 • Şagirdlərinə görünür

GÜN BATANDA