Kontentə keç

Mündəricatı göstər

B12-B

İsanın yer üzündə son həftəsi (II hissə)

Yerusəlim və ətraf ərazi

 1. Məbəd

 2.   Getsemani bağı (?)

 3.    Vali sarayı

 4.   Qayafanın evi (?)

 5.   Hirod Antipanın sarayı (?)

 6. Beytzata hovuzu

 7. Şilam hovuzu

 8.   Sinedrion zalı (?)

 9.   Qolqota (?)

 10. Hakeldama (?)

     Növbəti günlərə keçid:  12 nisan |  13 nisan |  14 nisan |  15 nisan |  16 nisan

 12 nisan

GÜN BATANDA (İsraildə gün gün batandan gün batanacan davam edirdi)

GÜN DOĞANDA

 • Bütün günü şagirdləri ilə bərabər olur

 • Yəhuda İsanı satmaq barədə kahinlərlə sözləşir

GÜN BATANDA

 13 nisan

GÜN BATANDA

GÜN DOĞANDA

 • Butrusla Yəhya Pasxaya hazırlıq görür

 • Axşamüstü İsa və digər həvarilər gəlir

GÜN BATANDA

 14 nisan

GÜN BATANDA

 • Həvarilərlə Pasxanı qeyd edir

 • Həvarilərin ayağını yuyur

 • Yəhudanı yollayır

 • Ağanın şam yeməyini təsis edir

 • Getsemani bağında ələ verilir və həbs edilir ( 2)

 • Həvarilər onu qoyub qaçır

 • Qayafanın evində Sinedrion qarşısında durur ( 4)

 • Butrus İsanı danır

GÜN DOĞANDA

 • Yenidən Sinedrion qarşısında durur ( 8)

 • Əvvəlcə Pilatın ( 3), sonra Hirodun ( 5), sonra yenidən Pilatın yanına aparılır ( 3)

 • Ölümə məhkum edilir və Qolqotada edam edilir ( 9)

 • Təxminən günorta saat 3-də ölür

 • Dirəkdən düşürülüb dəfn edilir

GÜN BATANDA

 15 nisan (şənbə)

GÜN BATANDA

GÜN DOĞANDA

 • Pilat sərdabənin qorunmasına razı olur

GÜN BATANDA

 16 nisan

GÜN BATANDA

 • Dəfn üçün ətirli otlar alınır

GÜN DOĞANDA

 • Dirilir

 • Şagirdlərinə görünür

GÜN BATANDA