Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 13

Allahın əməyə baxışı

«İşində usta adamı görmüsən? O, adi adamların yox, padşahların hüzurunda durar».

Məsəllər 22:29

«Oğurluq edən daha oğurluq etməsin, əlinin halal zəhməti ilə dolansın ki, korluq çəkənə də əl tuta bilsin».

Efeslilərə 4:28

«Hər kəs yeyib-içməli və zəhmətindən həzz almalıdır. Bu, Allahın bəxşişidir».

Vaiz 3:13