Kontentə keç

Mündəricatı göstər

B11

Birinci əsrdəki məbəd

 1. Məbədin hissələri

 2. 1 Ən müqəddəs yer

 3. 2 Müqəddəs yer

 4. 3 Qurbangah

 5. 4 Tökmə çən

 6. 5 Kahinlər həyəti

 7. 6 İsraillilər həyəti

 8. 7 Qadınlar həyəti

 9. 8 Qeyri-yəhudilər həyəti

 10. 9 Sədd (Soreq)

 11. 10 Padşah sütunları

 12. 11 Süleyman sütunları

 13. 12 Antoniya qalası