Kontentə keç

Mündəricatı göstər

MÖVZU 1

Allahın varlığı

«Qoy insanlar bilsin ki, adı Yehova olan Sən, dünyada tək Sən ucasan».

Zəbur 83:18

«Bil ki, Yehovadır Allah, bizi O yaradıb, biz Ona məxsusuq».

Zəbur 100:3

«Mən Yehovayam. Adım budur. Şanımı heç kəsə vermərəm, Mənə ucalan mədhləri bütlərə vermərəm».

Əşiya 42:8

«Yehovanın adını çağıran hər kəs qurtulacaq».

Romalılara 10:13

«Bəli, hər evin bir bənnası var, hər şeyin bənnası isə Allahdır».

İbranilərə 3:4

«Başınızı qaldırıb göylərə baxın, bütün bunları kim yaradıb? Göylərin ordusunu sayı ilə Çıxaran! O, onların hər birini adı ilə çağırır. Onun hədsiz qüvvəsi, möhtəşəm gücü sayəsində bircəciyi də əskilmir».

Əşiya 40:26