Müqəddəs Kitabda hətta ən ağır çətinliklərimizdə bizə çıxış yolu göstərən məsləhətlər var. Onlar əsrlərdir öz dəyərini itirməyib. Bu bölmədə Müqəddəs Kitabdakı məsləhətlərin nə qədər faydalı olduğunu öyrənə bilərsiniz (2 Timutiyə 3:16, 17).